Zoek op

inkomen

fiscaal recht: bedrag dat een persoon periodiek ontvangt uit arbeid, vermogen, uitkering en/of winst uit aanmerkelijk belang; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inkomen

inkomen

Het geldbedrag dat gedurende een bepaalde periode wordt ontvangen voor arbeidsprestaties, uit winst of uit vermogensopbrengsten. Er zijn tientallen operationele definities van inkomen. Enkele belangrijke zijn primair, secundair, tertiair inkomen, bruto‑ en netto‑inkomen. ‘Primair inkomen’ bestaat uit de beloningen van arbeid en kapitaal (lo...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/inkomen

inkomen

I het inkomen zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈɪnkomə(n)] Verbuigingen:   inkomen|s (meerv.) geld dat je krijgt met werken of door een uitkering Voorbeelden:   `een modaal inkomen verdienen`, `minimuminkomen`Synoniem:   inkomsten kadastraal inkomen&n...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inkomen

INKOMEN

1) Arbeidsinkomen 2) Bestaan 3) Bestaansmiddel 4) Bestaansmiddelen 5) Bezoldiging 6) Bij iemand in huis wonen 7) Binnengaan 8) Binnenkomen 9) Binnenlopen 10) Commissie 11) Gage 12) Gewin 13) Het geheel van verdiensten 14) Hetgeen men verdient 15) Honorarium 16) Ingaan 17) Inkomsten 18) Jaarlijkse verdienste 19) Kost 20) Kostwinning 21) Living 22) L...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INKOMEN/1

Inkomen

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen geniet, bijvoorbeeld loon, winst, dividend of rente. Bij inkomen wordt veelal over geld gesproken – echter goederen of diensten kunnen ook tot het inkomen behoren. Teneinde het inkomen (voor een vergelijking of een berekening) in dezelfde eenheid te kunnen uitdrukken z...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inkomen

inkomen

•binnendringen in een afgesloten ruimte. •zich verplaatsen in iemands gedachtengang. •regelmatig verkregen som geld.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/inkomen

Inkomen

de binnenwaartse ombuiging van de zijwanden van een schip; de ronding van de dwarsdoorsnede. Het verschil tussen de grootste breedte van de scheepsromp en de breedte aan dek is het inkomen.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

inkomen

geld dat men ontvangt uit arbeid etc. (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inkomen1

Inkomen

Vergoeding die een persoon ontvangt voor geleverde arbeid of beschikbaar gestelde goederen, land of vermogen. De naam van de vergoeding varieert van loon (of salaris) tot huur, pacht of rente. Ook winst valt onder inkomen indien het ter beschikking van die persoon staat. Opvallend is dat de term inkomen wel gebruikt wordt bij natuurlijke personen.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

inkomen

ergens in gaan vb: je moet de ingekomen post nog lezen
daar komt niets van in! [dat gebeurt niet!]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inkomen

inkomen

geld dat iemand krijgt voor zijn werk vb: als tuinman heeft hij maar een laag inkomen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inkomen

Inkomen

1) Vergoeding die een persoon ontvangt voor geleverde arbeid of beschikbaar gestelde goederen, land of vermogen. De naam van de vergoeding varieert van loon (of salaris) tot huur, pacht of rente. Ook winst valt onder inkomen indien het ter beschikking van die persoon staat. Opvallend is dat de term inkomen wel gebruikt wordt bij natuurlijke persone...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Inkomen

[Aardrijkskunde] (gemiddeld) Bedrag dat gemiddeld per persoon of huishouden in een jaar wordt verdiend.
Gevonden op https://quizlet.com/97429787/aardrijkskunde-hoofdstuk-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.