Zoek op

inspecteur

financiële zaken, overheid: toezichthouder. Bijv. de ~ die inzake rijksbelastingen bevoegd is. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=inspecteur

inspecteur

ambtenarenrecht: toezichthouder; hoger functieniveau en graad binnen de politie en de belastingdiensten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=inspecteur

inspecteur

ambtenarenrecht: hoger functieniveau en graad binnen de politie. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inspecteur

inspecteur

fiscaal recht: toezichthouder. Bijv. de ~ die ter zake rijksbelastingen bevoegd is. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inspecteur

inspecteur

de inspecteur zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪnspɛkˈtør] Verbuigingen:   inspecteur|s (meerv.) de inspec|trice zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnspɛkˈ|trisə] Verbuigingen:   inspectrice|s (meerv.) iemand die als beroep controles uitvoert
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/inspecteur

INSPECTEUR

1) Ambtenaar 2) Ambternaar van de belastingen 3) Belastingambtenaar 4) Beroep 5) Bezoeker 6) Controlerend ambtenaar 7) Controleur 8) Gast 9) Keurder 10) Keurmeester 11) Onderwijsautoriteit 12) Onderzoeker 13) Oppertoezichthouder 14) Opzichter 15) Opziener 16) Politiechef 17) Politiehoofd 18) Politierang 19) Rang bij de politie 20) Schoolopziener
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSPECTEUR/1

Inspecteur

Een inspecteur is een werknemer of ambtenaar die controleert of de wetgeving wordt nageleefd, en-of dat gestelde normen worden gehaald. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inspecteur

Inspecteur

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Inspecteur``] 1o. Een generaal of hoofdofficier, die aan het hoofd eener inspectie geplaatst is. Bij ons te lande heeft men inspecteurs van de verschillende wapens als van de infanterie, kavallerie, artillerie, geneeskundige dienst, die elk voor hun wapen het algemeene toezigt houden. 2o...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

inspecteur

opziener
Jaar van herkomst: 1688 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

inspecteur

opziener (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inspecteur

inspecteur

iemand die voor zijn beroep zaken onderzoekt vb: hij is inspecteur van politie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inspecteur

Inspecteur

Functionaris bij een verzekeringsmaatschappij, die belast is met de taak het persoonlijk contact te onderhouden tussen de verzekeringsmaatschappij en de hiermee samenwerkende tussenpersonen. Het behoort mede tot zijn taak nieuwe tussenpersonen voor samenwerking met zijn werkgever te interesseren. Hij informeert, stimuleert en ondersteunt de tussenp...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Inspecteur

De voor het toezicht aangewezen ambtenaar.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10186
Geen exacte overeenkomst gevonden.