Zoek op

insubordinatie

militair recht: weigering om orders uit te voeren; zich verzetten tegen een meerdere in dienstverband. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=insubordinatie

insubordinatie

militair recht: weigering om orders uit te voeren; zich verzetten tegen een meerdere in dienstverband. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/insubordinatie

insubordinatie

strafrecht: als een opvarende van een Nederlands schip aan boord de schipper feitelijk aanrandt, zich met geweld of bedreiging ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/insubordinatie

INSUBORDINATIE

1) Dienstweigering 2) Muiterij 3) Ongehoorzaamheid 4) Tuchteloosheid 5) Verzet 6) Verzet in dienst 7) Verzet tegen de krijgstucht 8) Weerspannigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSUBORDINATIE/1

Insubordinatie

Insubordinatie is het verzet van iemand lager in rang tegen iemand die hoger in rang staat. In de meeste gevallen houdt dit verzet in dat de persoon in kwestie een direct bevel van zijn meerdere weigert uit te voeren. De term wordt vooral in verband gebracht met militairen. Binnen onder andere de krijgsmacht is insubordinatie een strafbaar feit. N...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Insubordinatie

Insubordinatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] gebrek aan ondergeschiktheid, verzet in de dienst, weerspannigheid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

insubordinatie

militaire ongehoorzaamheid
Jaar van herkomst: 1796 (WNT wanorde )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Insubordinatie

Let op: Spelling van 1858 weêrspannigheid, verzet tegen zijne overheid
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Insubordinatie

verzet tegen het gezag waaraan men door zijn functie ondergeschikt is, tuchteloos
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Insubordinatie

Hiervan is sprake wanneer een opvarende of lid van de bemanning van een schip de kapitein of andere meerdere in rang feitelijk aanrandt, zich met geweld of bedreiging van geweld tegen hem verzet of hem van zijn vrijheid berooft. Wordt de insubordinatie door twee of meer personen gepleegd, dan is er sprake van muiterij
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

insubordinatie

verzet tegen een meerdere
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

insubordinatie

militaire ongehoorzaamheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/insubordinatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.