Zoek op

Internalisering

Met internalisering wordt in de sociologie het proces bedoeld waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. Binnen de sociologie beantwoordt internalisering de vraag waarom mensen z...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Internalisering

internalisering

Onder internalisering verstaan we het doorberekenen van externe effecten in de uiteindelijke verkoopprijs. We maken er als het ware een interne kostenpost van. We zien dit vaak terug bij het doorberekenen van milieukosten, vervuilingskosten en dergelijke. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/internalisering.
Geen exacte overeenkomst gevonden.