Zoek op

internering

strafrecht: Beveiligingsmaatregel die kan genomen worden ten aanzien van een persoon die een misdrijf heeft gepleegd doch ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=internering

internering

mensenrechten: vrijheidsberoving op grond van algemeen belang, met name veiligheid, in oorlogs- of noodtoestanden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/internering

internering

oorlogsrecht: opsluiting, afzondering. Bijv. indien de omstandigheden die tot de afkondiging van de algemene noodtoestand ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/internering

internering

strafrecht: vrijheidsberoving op grond van het algemeen belang, algemene of bijzondere veiligheid (Van Dale). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/internering

Internering

[algemeen] - Internering is in het algemeen: het gevangen zetten van mensen. De term wordt vooral gebruikt in oorlogstijd. Daarbij moeten twee situaties onderscheiden worden: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Internering_(algemeen)

Internering

[strafrecht] - Internering, in België, is een juridische veiligheidsmaatregel voor wie als persoon met een psychische aandoening of geestesstoornis, een misdaad of wanbedrijf pleegde en hierbij een gevaar vormt voor de maatschappij. De vergelijkbare maatregel in Nederland is Terbeschikkingstelling, die duidelijk verschilt ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Internering_(strafrecht)

Internering

13% van de 90.000 burgers en 23% van de 37.000 krijgsgevangenen stierf tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.Zie ook: Slachtoffers in de Japanse tijd.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.