Zoek op

JAMBE

1) Dichtmaat 2) Dichtregel 3) Dichttrant 4) Gedicht 5) Tweelettergrepige versvoet 6) Versvoet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/JAMBE/1

JAMbe

JAMbe was het grote evenement dat georganiseerd werd op 29 april 2007 door en voor alle scoutsfederaties aangesloten bij de Gidsen- en Scoutsbeweging in België in en rond Brussel ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Scouting. Het evenement bracht rond de 93.000 scouts op de been, wat maakt dat het gebeuren het op één na grootste scouts...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/JAMbe

Jambe

Vera JanacopoulosCantilene == Fonologie == In de fonologie wordt de term "jambe" in algemene zin gebruikt om de prosodische structuur van woorden en lettergrepen te beschrijven. Zo heeft bijvoorbeeld het Hixkaryana een jambische lettergreepstructuur. Dit blijkt uit een vorm als òw-to-hó-na, waarvan de laatste lettergreep extrametrisch is. Het .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jambe

Jambe

[Kertasemaya] - Jambe is een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java, Indonesië. Het dorp telt 4992 inwoners (volkstelling 2010). ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jambe_(Kertasemaya)

jambe

Term uit de prosodie voor een versvoet bestaande uit een daling, gevolgd door een heffing, zoals in het woord ‘verband&...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Jambe

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), (in de dichtkunde.) versvoet van eene lange en eene korte lettergreep.
*...BISCH, [bijvoegelijk naamwoord] een - vers.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0013.htm

Jambe

Let op: Spelling van 1858 dochter van Pan en de nimf Echo, welke door haar vernuft de smart van Ceres, over het verlies harer dochter, beter dan iemand anders wist te verzachten. Men schrijft haar de uitvinding der jambische verzen toe
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

jambe

tweelettergrepige versvoet van achtereenvolgens een onbeklemtoonde en beklemtoonde syllabe.
Langs bérg en dál klinkt hóórngeschál
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Jambe

twee lettergrepen; nadruk op de 2e (-+--+--+)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

jambe

bepaalde versvoet (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/jambe

Jambe

De jambe behoort tot de meest voorkomende metra (meervoud van metrum) in onze taal. Van metrum is sprake wanneer er in een gedicht een regelmatige afwisseling plaats vindt van sterker en zwakker beklemtoonde lettergrepen. De jambe is een versvoet die uit twee lettergrepen bestaat: een onbeklemtoonde gevolgd door een beklemtoonde. Voorbeelden: De LI...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/65_Jambe.html

jambe

tweelettergrepige versvoet van achtereenvolgens een onbeklemtoonde en beklemtoonde syllabe.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.