Zoek op

kaart

de kaart zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [kart] Verbuigingen:   kaart|en (meerv.) 1) stuk papier met plaatsen, wegen en andere aardrijkskundige gegevens geografie Voorbeeld:   `de kaart van Nederland`in kaart brengen  ((iets) inventariseren...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kaart

kaart

Afbeelding van de aarde of een deel daarvan op een plat vlak. Om vervormingen te beperken worden bepaalde projectiemethoden toegepast. De bekendste projecties zijn de Mercatorprojectie, de conische of kegelprojectie en de azimuthale projectie. Op een kaart is de werkelijkheid verkleind. De mate waarin dat gebeurt geeft men aan door middel van de sc...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/kaart

kaart

Doorgestoken kaart. Het is een vooraf bekonkelde zaak. Het werkwoord doorsteken betekende vroeger onder iets steken', 'door iets heen mengen'. Onder een doorgestoken kaart verstond men dan ook een kaart die, wanneer het spel op een oneerlijke wijze geschud was, iemand ten deel moest vallen. Open kaart spelen. Openlijk zeggen wat je bedoelingen zijn...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/kaart

KAART

1) Ansicht 2) Bewijs 3) Blad 4) Blad van een atlas 5) Carte 6) Deel van een atlas 7) Deel van een gezelschapsspel 8) Deel van een kaartspel 9) Entreebewijs 10) Entreebiljet 11) Fiche 12) Gehucht op het waddeneiland terschelling 13) Geografische tekening 14) Getekende afbeelding van een land 15) Grafisch product 16) Grondtekening 17) Jazzmusicus 18)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAART/1

Kaart

[cartografie] - Een kaart is een gemodelleerde weergave van het aardoppervlak; meestal een geografische weergave, soms schematisch. Betreft het een (cartografische) landkaart, dan wordt steeds gebruikgemaakt van een schaal, zodat de weergave meegenomen kan worden of op een beeldscherm kan worden getoond (zie onder `beeldsch...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaart_(cartografie)

kaart

•een schematische afbeelding van een ruimtelijk gebied op een plat vlak in een verkleinde schaal. •een bedrukt kartonnen vel dat met de post verstuurt kan worden. •een kartonnen of plastic vel uit een kaartspel, om mee te spelen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kaart

Kaart

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), kaartpapier; speelkaart; - spelen; de - geven; de - afnemen; de - doorschieten (mengen); de - vergeven, vals geven; N. is aan de -, moet deelen; in de - kijken of zien, (ook fig.) iemands geheimen doorschouwen; [spreekwoord] de gekken krijgen de -, die het minst weten hebben het meeste geluk; eene...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Kaart

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Kaart``] Figuurlijke voorstelling van een grooter of kleiner gedeelte der aardoppervlakte. De hoofdonderscheiding is die in land- en zeekaarten. Voor militair gebruik onderscheidt men de eerstgenoemden in topographische, chorographische en geographische K. Het onderscheid daartusschen bestaat voornameli...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

kaart

landkaart - Jaar van herkomst: 1532 (WNT )
speelkaart - Jaar van herkomst: 1599 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

kaart

Grafische voorstelling, meestal op een plat vlak, van objecten en verschijnselen op het oppervlak van de aarde of een ander hemellichaam, in hun ruimtelijke samenhang. Opm: Vaak wordt de term kaart gebruikt voor het document, waarop een dergelijke grafische voorstelling is afgebeeld. Engels: chart; map Frans: carte Duits: Karte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

kaart

Def.: geografische verbeelding van de werkelijkheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

kaart

stijf rechthoekig stuk papier (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kaart

kaart

rechthoekig stuk karton met afbeelding vb: we sturen hem een kaart uit Marokko
we spelen open kaart [we zeggen precies wat we denken]
hem in de kaart spelen [hem ongewild bevoordelen]
alles op één kaart zetten [je geluk van één ding laten afhangen]
ansichtkaart [kaart die je stuurt als je op vakantie b...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kaart

Kaart

Een plat, meestal vierkant stuk materiaal (meestal groen of bruin) waarop onderdelen met elkaar verbonden zijn
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Kaart

Tekening op schaal van een deel van de oppervlakte van de aarde of een ander hemellichaam, die objecten per categorie op uniforme wijze gecodeerd weergeeft.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

kaart

[Aardrijkskunde] een verkleinde tekening van een gebied
Gevonden op https://quizlet.com/104445314/aardrijkskunde-flash-cards/

kaart

Spreekwoorden: (1914) Iemand in de kaart zien (of kijken)
d.w.z. iemands geheime plannen doorgronden, te weten komen; iemand doorzien. De uitdr. is ontleend aan het kaartspel; ziet men zijne tegenpartij in de kaart, dan weet men welke plannen hij kan hebben, en
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10778
Geen exacte overeenkomst gevonden.