Zoek op

klaagschrift

strafprocesrecht: schriftelijk ingediend en ondertekend beklag tegen overheidsoptreden, meer bepaald dat van justitie en ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=klaagschrift

klaagschrift

strafprocesrecht: schriftelijk ingediend en ondertekend beklag tegen overheidsoptreden, meer bepaald dat van justitie en ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/klaagschrift

KLAAGSCHRIFT

1) Bezwaar 2) Brief met een klacht over een beslissing 3) Doleantie 4) Geschreven klacht 5) Pamflet 6) Rekest 7) Schotschrift 8) Schriftelijke klacht 9) Smeekschrift
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KLAAGSCHRIFT/1

Klaagschrift

Een klaagschrift is het schriftelijk tot uiting brengen van een klacht. Klachtrecht gaat verder dan recht van petitie, want er is recht op antwoord van de instantie waarbij er geklaagd wordt. Het klachtrecht ten opzichte van een bestuursorgaan is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Naast het hieronder uiteengezette interne k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klaagschrift
Geen exacte overeenkomst gevonden.