Zoek op

klacht

de klacht zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [klɑxt] Verbuigingen:   klacht|en (meerv.) woorden of geschrift waarmee iemand klaagt, of dat waarover je klaagt Voorbeelden:   `Hoewel hij erg ziek is, komt er geen klacht over zijn lippen.`, `een klacht indiene...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/klacht

KLACHT

1) Aandoening 2) Aangifte 3) Beklag 4) Beklaging 5) Bezwaar 6) Bezwaarschrift 7) Doleantie 8) Grief 9) Jammer 10) Klaagtoon 11) Klage 12) Lamentatie 13) Protest 14) Rechtsvervolging 15) Reclamatie 16) Reclame 17) Smet 18) Teken van verzet 19) Uiting 20) Uiting van misnoegen 21) Uiting van ongenoegen 22) Uiting van ontevredenheid 23) Uiting van smar...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KLACHT/1

Klacht

[politie] - ==België== Het ter kennis brengen aan de bevoegde (gerechtelijke) overheid van het bestaan van een misdrijf door het slachtoffer of een benadeelde, noemt men een klacht. Wanneer deze uitgaat van iemand die niet benadeeld is, spreekt men van een aangifte. Burgers die klacht indienen bij de politie krijgen een "a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klacht_(politie)

klacht

•aanklacht
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/klacht

klacht

Een uiting van ontevredenheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Klacht

Een in het reglement van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en het reglement van de Ombudsman Financiële Dienstverlening gedefinieerd begrip: elke blijk van onvrede inzake financiële producten of financiële dienstverlening, tussen een consument en een of meer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleni...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Klacht

De uiting van onvrede over enige handeling door of namens de instelling of over een omstandigheid in de instelling, gedaan door een patiënt, medewerker of bezoeker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de instelling contacten onderhoudt of die in een bijzondere betrekking tot een patiënt, medewerker of bezoeker staat. Onder handeling wo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. Men voelt zich bijvoorbeeld onheus bejegend door een bedrijf, de zaken lopen anders dan verwacht. Vaak is het nodig om toenadering te zoeken om de klacht te kunnen uiten. Dit kan rechtstreeks intermenselijk contact zijn dan wel via communicatiemiddelen....
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Klacht

klacht

woorden waarmee je zegt dat het niet goed is vb: zijn voornaamste klacht was: je bent nooit op tijd klaar Synoniem: grief
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=klacht

Klacht

Bent u het niet eens met een beslissing van uw pensioenuitvoerder? Geef dit dan aan in een officiële klacht bij uw pensioenuitvoerder. Komt u er samen met uw pensioenuitvoerder niet uit? Stap dan naar de geschillencommissie of Ombudsman Pensioenen.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-k-o

Klacht

Uiting van ontevredenheid of smart.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.