Zoek op

klemtoon

de klemtoon zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈklɛmton] Verbuigingen:   klem|tonen (meerv.) nadruk in de uitspraak van een woord of woorddeel Voorbeeld:   `In het woord 'tuinman' ligt de klemtoon op ' tuin'.`Synoniem:   woordaccent © Kernerma...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/klemtoon

KLEMTOON

1) Accent 2) Hoofdtoon 3) Manier 4) Nadruk 5) Taalkundige term 6) Woordaccent 7) Woordtoon
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KLEMTOON/1

Klemtoon

De klemtoon of het accent is in de taalkunde een bijzondere eigenschap van bepaalde lettergreep in een woord. In sommige talen, waaronder voor zover bekend alle Europese talen, krijgt een bepaalde lettergreep binnen een meerlettergrepig woord een klemtoon. De manier waarop die klemtoon fonetisch wordt verwerkelijkt verschilt van taal tot taal: in ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klemtoon

klemtoon

•sterkere stemdruk waarmee een deel van een woord wordt uitgesproken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/klemtoon

Klemtoon

Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden ligt de hoofdklemtoon bij het gewone spreken in de meeste gevallen op een bepaalde lettergreep (bijv. beklemtoonde lettergreep). Ook kan een woord(deel) worden beklemtoond om er in het bijzonder de aandacht op te ...
Gevonden op http://taaladvies.net/

klemtoon

zie accent
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

klemtoon

nadruk
Jaar van herkomst: 1723 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

klemtoon

nadruk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/klemtoon

klemtoon

zwaardere toon waarmee je een lettergreep uitspreekt vb: bij 'café' ligt de klemtoon op de tweede lettergreep Synoniemen: nadruk accent
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=klemtoon
Geen exacte overeenkomst gevonden.