Zoek op

kolonie

de kolonie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [koˈloni] Verbuigingen:   kolo|niën, kolonie|s (meerv.) 1) gebied dat door een ver ander land wordt bestuurd en van zijn rijkdommen wordt ontdaan Voorbeeld:   `Vroeger had Nederland verscheidene koloniën i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kolonie

KOLONIE

1) Bezitting 2) Gebiedsdeel 3) Groep bevers 4) Groep bijeenwonende dieren 5) Groep dieren 6) Groep van dieren 7) Groep zeehonden 8) Nederzetting 9) Nederzetting in het buitenland 10) Ontginning 11) Opeenhoping van bacterieën 12) Overzees gebied 13) Overzees gebiedsdeel 14) Vestiging 15) Volksplanting 16) Wingewest 17) Wingewest buiten de natie 18)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KOLONIE/1

kolonie

gebiedsdeel over zee
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Kolonie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), volkplanting; eene - stichten of vestigen.
*...NIAAL, [bijvoegelijk naamwoord] van eene kolonie, tot eene kolonie behorende; het - stelsel, wijze van inrichting en beheer der koloniën; het - batig slot, zuivere winst die de (oost-indische) koloniën onder de werking van het kultuurstelsel ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

kolonie

nederzetting
Jaar van herkomst: 1614 (WNT voorschrift )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

kolonie

Een overzees gebiedsdeel dat onder het bestuur van een ander land staat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Kolonie

Een verzameling bacterien of gisten op een vaste voedingsbodem, meestal ontstaan uit 1 cel (of een kluitje cellen ontstaan uit 1 cel). Uit een dergelijke kolonie kan men een reincultuur kweken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10106

Kolonie

Mijnwerkersdorp (Zuid-Limburg)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

kolonie

overzees gebied Nederland had verschillende kolonies die bij onze Republiek hoorden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

kolonie

de gezamenlijke vreemdelingen van een zelfde natie in een bepaalde stad; in een land zelf voor stichtingen tot landontginning door behoeftigen; groep van bijeenwonende individuen van een bepaalde diersoort
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Kolonie

In een strakke sociale structuur levende dieren, zoals mieren, bijen, termieten..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

kolonie

Def.: een groep van dieren die tot dezelfde soort behoort en die bij elkaar wonen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

kolonie

nederzetting in vreemd gebied (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kolonie

Kolonie

Overzees gebiedsdeel.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

kolonie

land dat door een ander land veroverd is en bestuurd wordt vb: Indonesië was ooit een Nederlandse kolonie
groep dieren die met elkaar samenleven vb: we zagen een kolonie meeuwen
groep mensen die bij elkaar wonen in een vreemd land vb: in Canada zijn veel Nederlandse kolonies
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kolonie

kolonie

kolonie:groep van bijeenwonende of –nestelende individuen van een bepaalde diersoort.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

kolonie

Groep samenlevende individuen (bijna altijd van dezelfde soort). Normaal gesproken vormen vogels alleen kolonies op een speciale plaats tijdens het broedseizoen. Zie ook ’aggregatie’. Alternatieven: kolonies koloniaal
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Kolonie

Land, gebied dat veroverd is door een ander land
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

kolonie

VOC - Personeel en organisatie : groter gebied waar territoriaal gezag wordt uitgeoefend, verkregen door verovering of door recht van afstand: Batavia (Java), Malakka, Poelikat (India), Zeelandia (Formosa).
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/po.html?of=50

kolonie

, overzees gebiedsdeel.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyk.htm

Kolonie

[Aardrijkskunde] Een gebied in een ander werelddeel dat in bezit is van (meestal) een Europees land
Gevonden op https://quizlet.com/124474202/aardrijkskunde-zuidoost-azie-begrippen-flash-

Kolonie

Landbouwnederzetting, gebouwd in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid.
In zijn geschrift `Verhandeling` beschrijft stichter Johannes van den Bosch de mogelijkheid een landbouwkolonie te stichten als duurzaam middel om armoede, ontstaan door gebrek aan arbeid, te bestrijden. In het zuidwesten van Drenthe werden de koloniën Frederik...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Kolonie

Kolonie

Een verzameling van met elkaar samenhangende organismen die uit een individu zijn voortgekomen.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.