Zoek op

koolstof

Chemisch element, voorgesteld door het symbool C (carbon). Het normale koolstofatoom, met een atoomgewicht 12, heeft een kern die men zich formeel kan voorstellen als bestaande uit 6 protonen en 6 neutronen; om deze kern bewegen 6 elektronen. Bovendien komen er zwaardere isotopen voor met een of twee neutronen extra in de kern (zie ook koolstof 14 ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

koolstof

koolstof zelfst.naamw. scheikunde , element een chemisch element en een kleurloos niet-metaal, met symbool C en atoomnummer 6    Voorbeeld: `Vuil water wordt vaak gefilterd met een filter met koolstof. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'koolstof' komt voor in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/koolstof

KOOLSTOF

1) Carboneum 2) Carboon 3) Chemisch element 4) element 5) Grafiet 6) Groente in poedervorm 7) Noriet 8) Potlooderts 9) Scheikundig element 10) Zwarte kleurstof
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KOOLSTOF/1

koolstof

Chemische element met symbool C en atoomnummer 6. Koolstof komt in de natuur voor in veel organische verbindingen. Bij de afbraak van deze stoffen komt het meestal vrij als koolstofdioxide (CO2). Dit gas kan vervolgens door de atmosfeer reizen. In de atmosfeer speelt het CO2 een belangrijke rol bij het broeikaseffect. CO2...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Koolstof

Koolstof is een scheikundig element met symbool C en atoomnummer 6. Het is een niet-metaal dat in verschillende vormen, allotropen, voorkomt. In de natuur komen de allotropen diamant, grafiet, amorfe koolstof en het zeldzame lonsdaleïet voor. == Geschiedenis == Koolstof werd al in de prehistorische oudheid ontdekt en gebruikt in de vorm van houts...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstof

Koolstof

Let op: Spelling van 1858 in de nieuwere scheikunde de aangenomene eenvoudige stof, welke het grondbestanddeel van het luchtzuur of de vaste lucht uitmaakt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

koolstof

koolstof, of actieve koolkkolstof wordt gebruikt voor toevoeging aan de most van wijn ter correctie van ongewenste smaken. Dit is voor de Nieuwe Wereld toegestaan. De kool absorbeert (of adsorbeert) de smaakstoffen en aroma`s
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

koolstof

Afk.: C Def.: chemisch element dat in alle organische verbindingen voorkomt [symbool C, atoomnummer 6]
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Koolstof

Symbool: C, Atoomnummer 6 Lees meer op Periodiek systeem: Koolstof
Gevonden op http://www.lenntech.nl/periodiek/periodiek-systeem.htm

koolstof

(C) Onmisbaar element dat nodig is om staal te kunnen harden. De zachte koolstof (grafiet) is niet als zodanig in het staal aanwezig, doch heeft zich met het aanwezige ijzer (ferriet) tot ijzercarbide verbonden.
Gevonden op http://www.stainihard.com/Nederlands/Verklarende_woordenlijst./58/

Koolstof

Koolstof (C) komt in zeer veel verschillende verbindingen voor en in alle organische levensvormen. Koolstof heeft ook de interessante eigenschap dat het chemische verbindingen met zichzelf en talloze andere elementen kan aangaan. Koolstof vormt in verbinding met zuurstof onder andere koolstofdioxide (CO2), dat van essentieel belang is voor planteng...
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.