Zoek op

koor

het koor zelfst.naamw.Uitspraak:   [kor] Verbuigingen:   koren (meerv.) groep van zingende mensen Voorbeelden:   `met je koor een concert geven`, `kinderkoor`in koor  (met z'n allen tegelijk) `Ze riepen in koor dat het anders moet.` © Kernerman Di...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/koor

koor

Aan de oostkant gelegen deel van een christelijke kerk waar zich het hoofdaltaar bevindt. Hier staan de zangers van het koorgebed opgesteld. Soms sluit een koorhek het koor af in plaats van het veel duurdere en meer ruimte innemende doxaal .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/koor

KOOR

1) Aantal zangers 2) Afgezonderde ruimte in een kerk 3) Altaarhof 4) Dans 5) Deel van een kerk 6) Deel van een kerkgebouw 7) Deel van een rk kerk 8) Deel van een treurspel 9) Ensemble (muziek) 10) Gezamenlijke zangers 11) Groep muziekinstrumenten van dezelfde familie 12) Groep vocalen 13) Groep zangers 14) Grote zanggroep 15) Kloostervertrek 16) Me...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KOOR/1

Koor

[priesterkoor] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koor_(priesterkoor)

Koor

[toneel] - Het koor (Grieks: choros) was een essentieel element van een Griekse drama (zowel treurspel als blijspel). In de Renaissance werd dit element ook toegepast, zoals het "chorus" in de werken van William Shakespeare. De choreuten stelden het koor samen: gewoonlijk 12 à 15 man, verdeeld in sub-groepen van drie of vi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koor_(toneel)

Koor

[zang] - Een koor is een groep zangers en-of zangeressen, doorgaans bestaande uit meerdere zangstemmen. == Vormen == Om van een koor te kunnen spreken wordt er algemeen aangenomen dat de groep bestaat uit minstens twaalf zingende leden die minstens in twee stemmen zingen.{Bron?||2010|09|25} Een kleiner koor wordt vaak een e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koor_(zang)

koor

ruimte in een kerk waar zich het hoofdaltaar bevindt.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

koor

•een groep mensen die samen zingen. •een muziekstuk om in groep te zingen. •de ruimte van een kerk waar zich het hoofdaltaar bevindt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/koor

koor

[Vergeten woorden] (bn. koorder, koorst) zwaar
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

koor

In de Griekse tragedie is het koor (choros) een in de handeling betrokken groepspersonage met zowel handelingsgebonden (handeling) als niet-handelingsgebonden functies. Tot de handelingsgebonden functies horen wisselzangen met een personage, het vertellen van de voorgeschied...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Koor

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (koren), afgezonderd ruim in eene kerk (bij de [bij de roomsch-katholieken] voor de zangers); rei (zangers en zangeressen); zang van velen; veelstemmig gezang; reidans, rondedans; de hemelsche koren; in de koren zingen (bij een tooneelgezelschap); ter kore gaan, op repetitie gaan.
~BOEK, o. (-en), [bi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

koor

deel van kerkgebouw - Jaar van herkomst: 1330 (MNW )
meerstemmige zangmelodie, zanggroep - Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Koor

van kerk Een kruiskerk bestaat uit een schip, transept en koor. In de Middeleeuwen wijst het koor meestal naar het oosten, na die tijd wordt minder rekening gehouden met de oriëntatie. Vooral bij gotische kerken heeft het koor een enorme omvang. Dit hangt samen met...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Koor%20(van)

koor

Een meestal veelhoekige afgesloten gedeelte aan het uiteinde van een (voormalige) rooms-katholieke kerk, waar zich het hoofdaltaar bevindt. Het koor is veelal aan de oostzijde gelegen. Zie onderdelen van een kerk. kop In het algemeen een smalle kant of zijde van een rechthoekige vorm. Wordt meestal gebruikt als verwijzing naar de smalste kant van e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Koor

Deel van kerk rond het hoofdaltaar, vaak verhoogd en naar het oosten gericht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Koor

(Gr. choros: rei) In de Oudheid oorspronkelijk een dansruimte voor ronde- en reidans. Het cyclisch koor was een koordans rond een altaar; het dithyrambisch koor een dans bij de Dionysische feesten. Vervolgens: een groep zangers, die in de Griekse spelen en drama`s eenstemmige gezangen ten gehore brachten, doorgaans tezamen met mimische bewegingen. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10435

Koor

[ architectonische termen] Een koor is afzonderlijk gedeelte van een kerk dat meestal aan de oostelijke langszijde van het gebouw te vinden is. In het koor bevindt zich het (hoofd)altaar. Aan beide zijden van het koor is soms een koorgestoelte te vinden als zitplaats voor de lede...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

koor

groep zangers; altaarruimte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/koor

Koor

Grote groep zangers mannen als vrouwen die hun eigen stem (sopraan, alt, tenor, bas) zingen. Kunnen ook een achtergrondbezetting vormen voor bijvoorbeeld een orkest of opera.
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Koor

In de kerkbouw een vierkante of rechthoekige ruimte tussen de apsis en het schip of transept, bestemd voor de geestelijken en de zangers van het koor. Het is meestal van de rest van de kerk afgescheiden door treden, een schot of traliewerk of een koorwerk.
Gevonden op http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/definities.htm

koor

groep mensen die samen zingen vb: Ernst zingt in een koor
iets in koor roepen [gezamenlijk en gelijktijdig]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=koor

Koor

Lat. chorus en Gr. choros: reidans; Lat. chorus: rondedans; ook Sanctuarium, Presbyterium of priesterkoor genoemd, in een kerk de van het schip afgescheiden ruimte waar zich het altaar bevindt. Het koor is ontstaan uit de oude apsis, waar zich de zetels van bisschop en priesters bevinden. Toen priesters en monniken zich aan weerszijden van het alt...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

koor

ruimte in een kerk waar zich het hoofdaltaar bevindt.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Koor

[Levensbeschouwing] De ruimte achter het centrale altaar
Gevonden op https://quizlet.com/66771716/levensbeschouwing-begrippen-ch-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.