Zoek op

krib

milieurecht: hoofd in een rivier, met als doel het verminderen van golfslag ter bescherming van de oevers. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/krib

krib

de krib zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [krɪp] Verbuigingen:   krib|ben (meerv.) etensbak voor dieren Voorbeeld:   `het kerstkindje in de krib`Synoniem:   kribbe © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'krib' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/krib

KRIB

1) Babyartikel 2) Bedje van jezus 3) Dam in een rivier 4) Dam om de stroom in een rivier te breken 5) Deel van een paardenfokkerij 6) Deel van een rivier 7) Eenvoudig ledikant 8) Hoofd in de rivier 9) Hoofd in een rivier 10) Houten bedje 11) Katei 12) Kerststal 13) Kijfachtig persoon 14) Korte stenen dam in een rivier 15) Kribbe 16) Ledikant 17) Le...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KRIB/1

Krib

[rivier] - Een krib (ook: hoofd, bol of kop) is een korte stenen dam in de rivierbedding, haaks op de zomerkade. Kribben werden vroeger ook toegepast bij zeedijken om de stroming uit de kust te houden. Kribben zijn om de paar 100 meter aan beide zijden van de rivier in het zomerbed aangelegd. Op die manier wordt het meander...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Krib_(rivier)

Krib

Een gedeeltelijke dam loodrecht op de stroom en meestal tegenover elkaar liggend aan de oevers van het zomerbed van een rivier aangebracht ter stabilisatie van de stroom in het zomerbed.
Gevonden op http://vaartips.nl/tipk.htm#krib

Krib

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-ben), krebbe, voederbak der beesten; slaapplaats,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Krib

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Krib``] Zie Stal
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

krib

voederbak
Jaar van herkomst: 1120 (Rey )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

krib

(krib, kribbe, leidam) 1> in de rivier uitstekende, met basalt beklede, haaks op de oever staande, dam. Soms plaatselijk bol of strijkdam genoemd. Niet te verwarren met strekdam! Een krib die niet met basaltblokken bekleed is noemt men een kleischoor. KRIBBETJE VAREN: bij het stroomopwaarts varen, zoveel mogelijk tussen de kribben in varen, ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kop

Krib

Stroomafremmer of strekdam in een rivier.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

krib

dam van hout, stenen en aarde om de oevers van de Maas te beschermen en de bedding te versmallen en zo de stroom te versterken, loodrecht of schuin op de oever aangebracht. Om de hoge kosten te kunnen betalen werd op 15-5-1786 besloten hiervoor gemeentegronden te verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Krib

(1) Krebbe(2) Dwars in een rivier of stroom uitstaande stenen dijk om de stroom uit de wal te houden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

krib

Def.: hoofd in een rivier, van rijs- of baardwerk en stenen Toelichting: Van de oever uitgaande dam van zand, afgedekt met zinkstukken en bestorting van steen, waarvan de kop op de normaallijn ligt. (ook wel genoemd dwarskrib) dienende om de rivierbreedte te verminderen en daardoor het vaarwater voldoende diep te houden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

krib

dwarsdam in rivier of zee om een stroming uit de oever te houden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

krib

etensbak voor dieren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/krib1

Krib

[Aardrijkskunde] Stenen dam in een rivier om de vaargeul vast te leggen en op diepte te houden.
Gevonden op https://quizlet.com/118691958/aardrijkskunde-water-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.