Zoek op

KWARTAIR

1) Aardperiode 2) Geologisch tijdperk 3) Periode (geologisch) 4) Quartair 5) Tijdperk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KWARTAIR/1

Kwartair

Het geologisch tijdperk Kwartair is in de geologische tijdschaal de jongste periode en in de stratigrafische colom het bovenste systeem. Het Kwartair beslaat de tijdspanne van 2,588 Ma tot heden en is de jongste, bovenste of laatste onderverdeling van de era Cenozoïcum. Het volgt op het Neogeen en is onderverdeeld in twee tijdvakken of series: he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartair

kwartair

De jongste geologische periode die 2.500.000 jaar geleden is begonnen en die tot op heden doorloopt. Onderverdeeld in de tijdvakken pleistoceen en holoceen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

kwartair

De jongste geologische periode die circa 2.500.000 jaar geleden is begonnen en die tot op heden doorloopt. Bestaat uit de tijdvakken pleistoceen en holoceen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Kwartair

Periode van 2.500.000 jaar geleden tot nu. Het is onder te verdelen in het Pleistoceen en het Holoceen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Kwartair

de jongste geologische periode met als onderverdeling: het Pleistoceen* en Holoceen*.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

Kwartair

Periode van 2.500.000 jaar geleden tot nu. Het is onder te verdelen in het Pleistoceen en het Holoceen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Kwartair

In de nieuwe geologische indeling is het Kwartair tijdperk (2 miljoen jaar geleden tot heden) komen te vervallen. Het is nu onderdeel van het Neogeen tijdperk.
Gevonden op http://www.fossiel.net/informatie/glossarium.php

kwartair

[Aardrijkskunde] tijdvak in geologische geschiedenis van de aarde dat duurt van 2,5 miljoen jaar geleden tot nu toe
Gevonden op https://quizlet.com/59469370/aardrijkskunde-flash-cards/

Kwartair

Geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot heden, gekenmerkt door een in geologisch opzicht snelle opeenvolging van koude glaciale en warmere interglaciale perioden.
Het Kwartair, dat zijn naam dankt aan het feit dat deze periode als vierde periode in de geologie wordt onderscheiden, wordt ingedeeld in het Pleistoceen en het Holoceen. I...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Kwartair
Geen exacte overeenkomst gevonden.