Zoek op

lastgeving

burgerlijk procesrecht: overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=lastgeving

lastgeving

burgerlijk procesrecht: overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/lastgeving

lastgeving

overeenkomstenrecht: rechtshandeling die de lasthebber namens de lastgever moet verrichten krachtens de overeenkomst van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/lastgeving

lastgeving

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - instructie van de Gewestelijke Staten voor hun afgevaardigden naar de de Staten-Generaal
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bnl48.htm

Lastgeving

Dit is een in art. 7:414 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Lastgeving

Dit is een in art. 7:414 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.