Zoek op

leen

het leen zelfst.naamw.Uitspraak:   [len] te leen hebben  ((iets) tijdelijk gebruiken dat je geleend hebt) `een fiets te leen hebben` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'leen' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/leen

LEEN

1) Bezit 2) Bezit dat men niet in eigendom heeft 3) Bruikleen 4) Erfelijk grondbezit 5) Erfpacht 6) Feodaal gebied 7) Feudeum 8) Feudom 9) Feudum 10) Geleend goed 11) Goed 12) Grondbezit 13) Huurgrond in de middeleeuwen 14) Iets dat men tijdelijk gebruiken mag 15) In bruikleen ontvangen goed 16) In gebruik gegeven goed 17) Jongensnaam 18) Leengoed ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEEN/1

leen

het leen kon bestaan uit bezit, (te leen) van een onroerendgoed, een bevoegdheid, aandeel in de opbrengst, een stuk grond van uiteenlopende uitgestrektheid, ambten, cijnzen, tolrechten, een jaarlijks geldelijk inkomen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Leen

[feodalisme] - Een leen was een gift van een leenheer aan een leenman. Aanvankelijk werd dit beneficium genoemd, vanaf de tiende eeuw feodum. Dit kon land zijn, maar ook een ambt of geldelijke inkomsten. In de ruileconomie ten tijde van het Frankische Rijk konden leenmannen echter vrijwel alleen beloond worden door hen gron...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Leen_(feodalisme)

Leen

[voornaam] - Leen is zowel een jongens- als meisjesnaam. Als jongensnaam is het een afleiding van de Germaanse naam Leonhard. Het eerste deel van de naam was waarschijnlijk lewa-, wat "genadig" betekent; dit werd later vervangen door het Latijnse woord leo, "leeuw". Het tweede deel van de naam, -hard, betekent "sterk". De n...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Leen_(voornaam)

Leen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (B.m. en o.), (-en), goed (grondbezitting enz.) dat aan een ander ter leen gegeven is; leening, ter leen verstrekte geldsom; te - geven, krijgen, ontvangen, vragen, hebben; te - gaan of houden, iets in leen bezitten; afhankelijk, adellijk, onadellijk -, [eertijds] onder het leenstelsel); vervallen -, lee...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

leen

wat men voor tijdelijk gebruik ontvangt
Jaar van herkomst: 1215 (Slicher )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Leen

Let op: Spelling van 1858 Feudum, Lat., liggende gronden, met regt van vruchtgebruik, tegen zekere dienstpligten, blijvende de eigendom aan den leenheer. Leenbrief, de schriftelijke oorkonde, waarin iemand het leen over eene zaak gegeven wordt. Leenregt, wetten, volgens welke de regten van leenheeren en...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

leen

tijdelijk gebruikt goed (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/leen

leen

[Geschiedenis] een stuk grond dat de leenman mag gebruiken om van te leven maar dat eigendom blijft van de koning
Gevonden op https://quizlet.com/127472403/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.