Zoek op

levenscyclus

consumenten en producenten: De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een product of van een onderneming. Bij een product ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=levenscyclus

levenscyclus

levenscyclus zelfst.naamw. de opeenvolgende veranderingen van een organisme tussen ontstaan en hetzelfde stadium in de volgende generatie ofwel het totaal aantal levensfases van een organisme (of product) Bron: Wikiwoordenboek - levenscyclus. SpellingCorrect gespeld: 'levenscyclus' komt v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/levenscyclus

LEVENSCYCLUS

1) Levenstijdkring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEVENSCYCLUS/1

levenscyclus

De opeenvolging van alle ontwikkelingsstadia van een organisme, van bevruchte eicel (of zygote) tot en met de productie van zaadcellen en eicellen (de gameten). Bij vlinders b.v. bestaat de levenscyclus uit de stadia ei, rups, pop, vlinder.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Levenscyclus

[volksgeloof] - Tot circa 1800 bestond de bevolking van Europa voornamelijk uit landbouwers. Door hun nauwe contact met de natuur en door hun ervaring met de zich telkens herhalende seizoenen hadden zij een volksgeloof ontwikkeld dat men de levenscyclus zou kunnen noemen. Dit volksgeloof is al aantoonbaar aanwezig in de zes...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Levenscyclus_(volksgeloof)

levenscyclus

De stadia die een individu doorloopt vanaf de bevruchting tot volwassenheid.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Levenscyclus

Deze term komen we tegen bij product en bij gezin. Product en gezin doorlopen diverse stadia die van verschillende betekenis voor de marketing zijn. In fasen onderverdeelde ontwikkeling van de koopkrachtige vraag naar een product. Zie ook `Product life cycle` en `Gezinslevenscyclus`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Levenscyclus

[Techniek] Elk mens, elk dier en elke plant gaat door verschillende fasen. Die verschillende fasen in het leven van mens, dier of plant vormen samen de levenscyclus: de tijd dat een mens, dier of plant leeft.
Gevonden op https://quizlet.com/89587686/naut-groep-8-thema-4-voortplanting-flash-cards
Geen exacte overeenkomst gevonden.