Zoek op

licenties

auteursrecht: vaak schriftelijke toestemmingen om auteursrechtelijk beschermde werken te mogen openbaar maken of te verveelvoudigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=licenties

licenties

Documenten waarin - door een bevoegde autoriteit en in overeenstemming met de wet - aan een individu of een organisatie het recht of de toestemming wordt verleend om een transactie te sluiten, zaken te doen, een positie te bekleden of een andere activiteit te ontplooien.
Categorie: Informatievormen > toestemmingen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.