Zoek op

artikel

staatsrecht: onderdeel van een wet dat een rechtsregel of een geheel van samenhangende rechtsregels bevat. De artikelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=artikel

artikel

burgerlijk procesrecht: juridische, gezagdragende verhandeling, meestal gepubliceerd in een vakblad voor juristen;wetsartikel;onderdeel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/artikel

artikel

rechtswetenschap: onderdeel; op leden na kleinste onderverdeling van wetten en verordeningen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/artikel

artikel

het artikel zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɑrˈtikəl] Verbuigingen:   artikel|en (meerv.) Verbuigingen:   artikel|s (meerv.) 1) stuk tekst in een krant, tijdschrift, woordenboek, encyclopedie enz. Voorbeeld:   `in een artikel van de krant van ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/artikel

ARTIKEL

1) Afdeling 2) Afdeling van een dagblad of periode 3) Beding 4) Bepaling 5) Bepaling in de wet 6) Bericht in de krant 7) Bespreking 8) Clausule 9) Deel van de statuten 10) Deel van de wet 11) Deel van een krantenpagina 12) Deel van een reglement 13) Deel van een wet 14) Ding 15) Geschreven stuk in de krant 16) Geschreven stuk in een krant 17) Gesch...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARTIKEL/1

Artikel

Hoewel vaak wordt geschermd met artikel.. wordt daarmee in de politiek vaak een onderdeel van het Nederlands burgerlijk wetboek bedoeld.
Met artikel kan uiteraard ook iets heel anders worden bedoeld, zoals een lemma (artikel in een encyclopedie of woordenboek als verklaring van een woord) en een product of dienst van een bedrijf - winkel.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Artikel

Het woord artikel (meervoud: artikelen) kan verschillende betekenissen hebben: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel

Artikel

[recht] - Met artikel als begrip in het recht wordt bedoeld een onderdeel van de regelgeving, bijvoorbeeld een verdrag of een wetboek. Je spreekt over het zoveelste artikel van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht of van het Wetboek van Koophandel. Ook bij verdragen spreek je over artikelen, bijvoorbeeld artik...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_(recht)

Artikel

[redactioneel] - Een redactioneel artikel is een stuk met een specifiek onderwerp in een tijdschrift of nieuwsbrief. Het artikel zorgt ervoor dat de lezer een bredere kijk krijgt dan hij verwacht. Er worden meerdere kanten bekeken zodat er een beeld ontstaat waarbij de lezer zijn eigen standpunt erin kwijt kan. Artikelen in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_(redactioneel)

artikel

•staat voor een zelfstandig naamwoord, geeft de bepaaldheid aan, en wordt ook gebruikt om het woordgeslacht aan te geven.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/artikel

Artikel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en, -s), lid, stuk, afdeeling, deel, paragraaf; handelswaar; [in de taalkunde of spraakkunst] ) lidwoord.
~BRIEF, m. (...ven), [bij militairen] ) voorschriften van gedrag en strafbepaling.
~SGEWIJZE, [bijwoord] bij artikelen, artikel voor artikel (behandelen).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

artikel

als grammaticale term: lidwoord - Jaar van herkomst: 1576 (Ruijs )
onderdeel van geschrift of verhandeling - Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

artikel

geschreven stuk; deel van de handelsvoorraad; lidwoord (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/artikel

artikel

Ander woord voor lidwoord.
Gevonden op http://www.let.uu.nl/~nltaal/za/gramma/A/artikel.HTM

artikel

voorwerp in een winkel vb: welke artikelen zijn extra voordelig?
tekst in krant of tijdschrift vb: wie heeft dit artikel geschreven? Synoniem: stuk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=artikel

Artikel

Variant van een product. Bepaalde smaak-, kleur-, verpakkings-, design-, vorm- of andere variant van een product. Zie productitem en productvariant.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

artikel

Bijdrage aan een nieuwsgroep.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/a.php?id=2980
Geen exacte overeenkomst gevonden.