Zoek op

ligand

Een term die in diverse betekenissen in de (bio)chemie gebruikt wordt. In de anorganische scheikunde duidt men hiermee een atoom, ion of molecuul aan dat gebonden is aan een centraal metaal atoom onder vorming van een zogenaamd coördinatie complex. In de organische scheikunde en in de biochemie worden er neutrale of geladen moleculen mee aangeduid...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

ligand

ligand zelfst.naamw. [scheikunde] een atoomgroep die zich rond een centraal (metaal)atoom of -ion nestelt   Voorbeeld: `In waterige oplossingen hebben de kleinere metaalionen vaak vier, de grotere zes of meer watermoleculen als liganden. ` Bron: Wikiwoordenboek - ligand. Spelling'li...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ligand

Ligand

Een ligand is een molecuul of een ion dat een vrij elektronenpaar heeft, dat gebruikt kan worden om een binding te vormen met een metaal of een metaalion. De metaal-ligandbinding kan worden beschreven als de interactie tussen een Lewisbase en een Lewiszuur. Bij liganden wordt onderscheid gemaakt tussen: In de figuur hiernaast is de structurele ker...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ligand

ligand

engelse vertaling: ligand
1. Ion of molecuul dat bindt met een metaalatoom via een covalente binding. Komt van het Latijnse woord ligare, dat binden betekent.
2. In de biochemie is een ligand elk molecuul dat bind met een ander, meestal grotere verbinding.
Voorbeeld EDTA is een belangrijk chelerende verbinding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

ligand

een chem. stof die zich bindt op de bindplaats v-e receptor.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745
Geen exacte overeenkomst gevonden.