Zoek op

liquidatiewaarde

markten en prijzen, groei en conjunctuur: directe opbrengstwaarde van het eigen vermogen van een onderneming indien bij ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=liquidatiewaarde

liquidatiewaarde

fusie- en overnamerecht: directe opbrengstwaarde van het eigen vermogen van een onderneming indien bij liquidatie de activa, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=liquidatiewaarde

liquidatiewaarde

fusie- en overnamerecht: directe opbrengstwaarde van het eigen vermogen van een onderneming indien bij liquidatie de activa, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/liquidatiewaarde

liquidatiewaarde

liquidatiewaarde zelfst.naamw. de waarde van een object als er meteen zou moeten worden verkocht Bron: Wikiwoordenboek - liquidatiewaarde. SpellingJuist gespeld: 'liquidatiewaarde' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 8 definities op Encyclo1) Onder de liquidatiewaarde ver...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/liquidatiewaarde

Liquidatiewaarde

Er is sprake van liquidatie wanneer een onderneming wordt beëindigd door opheffing of faillissement. Bij liquidatie wordt vaak een curator aangesteld. De curator verkoopt de failliete boedel en gebruikt dit om schuldeisers mee te kunnen betalen. De geschatte waarde van de boedel bij gedwongen verkoop heet liquidatiewaarde. De liquidatiewaarde is d...
Gevonden op https://www.finler.nl/liquidatiewaarde/

Liquidatiewaarde

Liquidatiewaarde is het Bedrag dat een object bij publieke verkoop of geforceerde onderhandse verkoop normaal gesproken zal kunnen opbrengen. Daarbij wordt rekening gehouden met een korte termijn. Verkoop panden U kunt hier uw BOG objecten gratis aanmelden om dergelijke transacties proberen te voorkomen en zo een NIET geforceerde koopprijs te ontva...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/liquidatiewaarde/

liquidatiewaarde

Onder de liquidatiewaarde verstaan we de waarde die een goed, bijvoorbeeld een deel van de activa, opbrengt bij de gedwongen verkoop van de onderneming, in verband met de beëindiging van de zakelijke activiteiten. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/liquidatiewaarde

Liquidatiewaarde

Waarderingsmaatstaf die gebruikt dient te worden als de onderneming naar verwachting in de afzienbare toekomst voortgezet zal worden.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/liquidatiewaarde

Liquidatiewaarde

De waardeberekening van de onderneming rekening houdend met de verkoopkosten en de minwaarden bij eventuele vereffening van de onderneming
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Liquidatiewaarde

De waardeberekening van de onderneming rekening houdend met de verkoopkosten en de minwaarden bij eventuele vereffening van de onderneming.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10374
Geen exacte overeenkomst gevonden.