Zoek op

literatuur

de literatuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [litəraˈtyr] 1) gedichten en verzonnen verhalen die tot de cultuur behoren Voorbeelden:   `Nederlandse literatuur uit de negentiende eeuw`, `jeugdliteratuur`Synoniem:   letterkunde 2) boeken e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/literatuur

LITERATUUR

1) Geschriften over een bepaald onderwerp 2) Leesboeken 3) Leesstof 4) Letteren 5) Letterkunde 6) Vakliteratuur 7) Woordkunst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LITERATUUR/1

Literatuur

Met literatuur wordt in het algemeen bedoeld: het geheel van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze universele waarde hebben. Traditioneel gaat het om proza- en dichtwerken die erin slagen zich in vorm, inhoud en intentie te onderscheiden van andere esthetische geschriften. In de ruimste zin is literatuur de verzameling van alle teksten, zowel ge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur

Literatuur

[tijdschrift] - Literatuur: tijdschrift over Nederlandse letterkunde was een Nederlands populair-wetenschappelijk tijdschrift over Nederlandse en Vlaamse literatuur. Er werd ingegaan op historische en hedendaagse schrijvers, literatuur en zaken daaromheen. Het tijdschrift verscheen tweemaal per maand tussen 1984 en 2004 (va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur_(tijdschrift)

literatuur

letterkunde
Jaar van herkomst: 1676 (WNT verscheidenheid )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

literatuur

zie: artistieke waarde: de discussie over de artistieke waarde van literatuur (kortweg: wat is literatuur?) is van alle tijden. De vraag is niet sluitend te beantwoorden. Velen menen dat er over smaak en waarde niet te twisten valt, anderen proberen toch een bepaalde norm aan te leggen. Die normen zijn echter altijd subjectief en sterk afhankelijk ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

literatuur

de gezamenlijke schriftelijke voortbrengselen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/literatuur

literatuur

gedichten en verhalen die als kunst bedoeld zijn vb: ik lees wel tijdschriften, maar geen literatuur
alles wat over een onderwerp geschreven wordt vb: houd je je vakliteratuur een beetje bij?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=literatuur

Literatuur

Onder literatuur kan men elke tekst verstaan die (ook) een esthetische functie vervult. Soms verstaat men onder literatuur het geheel van schrifturen van een volk of van een periode in de geschiedenis. En soms verstaat men onder literatuur alle geschreven en gedrukte teksten van enig niveau.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/290_Literatuur.html

Literatuur

1: Alles wat over een bepaald onderwerp aan boeken voorhanden is.
2: Verhalen, gedichten, toneelstukken e.d. met meer dan alleen informatie.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/22585

Literatuur

[Literatuur] Moeilijk te beoordelen - Algemeen geldend: * 'reflectie op menselijk handelen' * roept reacties op (stemt tot nadenken) * onderscheidende stijl * is niet oppervlakkig, heeft een boodschap * kost (soms) energie van de lezer
Gevonden op https://quizlet.com/96438786/nederlands-literatuur-en-verhaalanalyse-flash-

Literatuur

zie: Streektaalliteratuur
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Literatuur
Geen exacte overeenkomst gevonden.