Zoek op

loods

vastgoedrecht: een gebouw, veelal van hout opgetrokken. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/loods

loods

zeerecht: persoon die voldoet aan de eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid en geschiktheid vastgesteld krachtens AMvB ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/loods

loods

I de loods zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [lots] Verbuigingen:   loods|en (meerv.) iemand die als beroep grote schepen veilig een haven in en uit leidt Voorbeeld:   `het loodswezen` II de loods zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [lots] Verbuig...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/loods

LOODS

1) Barak 2) Begeleider 3) Bergplaats 4) Bergruimte 5) Beroep 6) Boei 7) Bouwkeet 8) Bouwwerk 9) Brak 10) Deel van een boerderij 11) Deel van een haven 12) Eenvoudig bouwsel 13) Entrepot 14) Gebouw 15) Geleider 16) Gemeenschapsgids 17) Gids 18) Gids die schepen in en uit een haven brengt 19) Gids op het water 20) Gids te water 21) Goederenopslagplaa...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LOODS/1

Loods

[ambtenaar] - Loods is een ambtenaar in sommige Nederlandse gemeenten die belast is met de taak burgers en ondernemers door het woud van bureaucratische regels van de overheid te helpen en iets gedaan te krijgen, bijvoorbeeld wanneer zij een bouwvergunning of exploitatievergunning willen verkrijgen. Tevens fungeert de loods...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Loods_(ambtenaar)

Loods

[opslag] - Een loods is een overdekte opslagplaats, meestal gebruikt voor handels- of industriële goederen. Soms krijgen loodsen een alternatieve bestemming, bijvoorbeeld als werkplaats voor kunstzinnige activiteiten of ten behoeve van allerlei sociale en culturele gebeurtenissen. ==Typen== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Loods_(opslag)

Loods

[scheepvaart] - Een loods is een specialist met grote bekendheid van het plaatselijk vaarwater, die kapiteins adviseert bij het navigeren door een bepaald gebied, in het bijzonder nauwe vaarwaters, rivieren en havens. Loodsen zijn vaak ervaren zeelieden, die na een lange opleiding als loods mogen varen, eerst op kleinere sc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Loods_(scheepvaart)

loods

schuur - Jaar van herkomst: 1285 (CG Rijmb. )
stuurman - Jaar van herkomst: 1677 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

loods

(loods, loodsman) 1> (havenloods), binnenloods: persoon, die in verband met zijn of haar bekendheid van het vaarwater, de kapitein van een zeeschip advies geeft of hem inzake de navigatie vervangt. In de zeevaart zijn loodsen, door het rijk aangestelde, ambtenaren. 2> slikloods, binnenloods: meestal plaatselijke (oud-)schipper, die vreemde s...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=log

loods

Iemand die goed bekent is met de ondiepe en gevaarlijke plaatsen in een vaarwater en de schepen er veilig doorheen brengt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

loods

schuur (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/loods2

loods

iemand die schepen veilig de haven in en uit leidt vb: er kwam een loods aan bood om het schip de haven in te brengen
licht gebouw, vaak van hout vb: naast de boerderij is een nieuwe loods gebouwd
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=loods

Loods

Een loods is een gekwalifiiceerde zee-officier die schepen veilig doorheen vaarwater leidt en goed bekend is met de ondiepten en gevaarlijke plaatsen ervan.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

loods

VOC - Navigatie : stuurman die de plaatselijke situatie van ondiepten goed kent en schepen veilig binnen een haven laat varen.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/navigatie.html

loods

VOC - Personeel en organisatie : stuurman die de plaatselijke situatie van ondiepten goed kent en schepen veilig binnen een haven laat varen.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/po.html?of=50

loods

•een gebouw voor opslag van goederen. • [beroep] een persoon die schepen begeleidt bij het varen van en naar een haven.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/loods

loods

Def.: gekwalificeerde zeeofficier in dienst van het loodswezen die schepen naar binnen en naar buiten loodst door de gezagvoerder of diens vervanger aanwijzingen te geven voor de navigatie. Toelichting: Meestal is het gebruik van een loods verplicht. Ongeacht de taak van de loods ontheft diens aanwezigheid de kapitein of chef van de w...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Loods

Medewerker van de havendienst die een binnenkomend of uitgaand schip begeleidt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10965
Geen exacte overeenkomst gevonden.