Zoek op

loonbelasting

algemeen overheid: Voorheffing van de inkomstenbelasting die werkgevers en instanties die sociale uitkeringen verstrekken ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=loonbelasting

loonbelasting

fiscaal recht: directe belasting die geheven wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroepssporters, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=loonbelasting

loonbelasting

fiscaal recht: directe belasting die geheven wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroepssporters, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/loonbelasting

loonbelasting

de loonbelasting zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['lonbəlɑstɪŋ] Verbuigingen:   loonbelasting|en (meerv.) deel van je loon dat je aan de overheid moet betalen Voorbeeld:   `De loonbelasting wordt automatisch ingehouden door de werkgever.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/loonbelasting

Loonbelasting

Iemand die in loondienst is, betaalt loonbelasting. Ook uitkeringsgerechtigden betalen loonbelasting over de uitkering die ze ontvangen. Mensen in loondienst en uitkeringsgerechtigden dragen de loonbelasting niet zelf af. Werkgevers en uitkeringsinstanties houden maandelijkse automatisch een deel van het brutoloon in. Aan het eind van het jaar word...
Gevonden op https://www.finler.nl/loonbelasting/

LOONBELASTING

1) Belasting 2) Inkomstenheffing 3) Naam van belasting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LOONBELASTING/1

Loonbelasting

Net als bij de omzetbelasting hierboven, werkt het bij de loonbelasting op soortgelijke manier. Je werkgever houdt van je loon (bruto loon) een bepaald bedrag aan loonbelasting in. Als werknemer ontvang je een zogenaamd netto loon. Van je bruto loon wordt dus de loonbelasting afgehaald en je ontvangt dan het netto bedrag. Het bedrag dat je werkgeve...
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/9522-belastingen-soorten-belasting.ht

Loonbelasting

Loonbelasting is een directe belasting die geheven wordt over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. Daarnaast worden over het loon van werknemers in veel landen zogenoemde sociale premies geheven. Juridisch gezien zijn dit twee verschillende soorten heffingen. De loonbelasting is een belasting en is daarmee een algemeen midde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Loonbelasting

Loonbelasting

Onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever inhoudt bij het uitebetaling van de lonen van werknemers of ontvangen uitkeringen. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/loonbelasting.ht

Loonbelasting

Voorheffing op de inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Loonbelasting

De belasting die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering. Daarbij wordt ook de premie volksverzekeringen ingehouden.
Deze inhoudingen worden samen ook wel loonheffing genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Loonbelasting

Loonbelasting is de belasting die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering. Daarbij wordt ook de premie volksverzekeringen ingehouden. Deze inhoudingen worden samen ook wel loonheffing genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Loonbelasting

de belasting die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering. Daarbij wordt ook de premie volksverzekeringen ingehouden. Deze inhoudingen worden samen ook wel loonheffing genoemd.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/L

Loonbelasting

Loonbelasting is de belasting die een werkgever of een verzekeraar inhoudt op looninkomsten of lijfrente-uitkeringen. Loonbelasting wordt geheven over het belastbaar loon. Voor sommigen is de loonbelasting tevens de eindheffing voor de inkomstenbelasting. Voor veel bezitters van een eigen woning is dit niet het geval en moet men zelf aangifte doen....
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

loonbelasting

is een voorheffing op de inkomstenbelasting, die de werkgever volgens bepaalde regels op het bruto maandloon dient in te houden, en aan de belastingen moet afdragen.. Het jaar daarop moet voor 1 april (de meeste) werknemers een belastingformulier invullen, en op grond van de ingevulde gegevens wordt de definitieve aanslag vastgesteld.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

loonbelasting

is een voorheffing op de inkomstenbelasting, die de werkgever volgens bepaalde regels op het bruto maandloon dient in te houden, en aan de belastingen moet afdragen Het jaar daarop moet voor 1 april (de meeste) werknemers een belastingformulier invullen, en op grond van de ingevulde gegevens wordt de definitieve aanslag vastgesteld. (uit: begrippen...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

loonbelasting

[Management-en-organisatie] inkomstenbelasting van de werknemer die ingehouden wordt op het brutoloon
Gevonden op https://quizlet.com/98857563/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-
Geen exacte overeenkomst gevonden.