Zoek op

loonheffing

algemeen overheid: Bedrag ter zake loonbelasting en premies dat op het loon wordt ingehouden. Meestal trekt de werkgever ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=loonheffing

loonheffing

fiscaal recht: bedrag ter zake loonbelasting en premies dat op het loon wordt ingehouden. Meestal trekt de werkgever de ~ ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/loonheffing

loonheffing

loonheffing zelfst.naamw. de inhouding van loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen   Voorbeeld: `Er werd een loonheffing toegepast. ` Bron: Wikiwoordenboek - loonheffing. SpellingCorrect gespeld: 'loonheffing' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/loonheffing

Loonheffing

Loonheffing is de inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen op iemands loon. Sinds 2006 draagt een werkgever zowel de loonbelasting als de premies volksverzekeringen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffing is een voorheffing voor de jaarlijkse inkomenshef­fing.
Gevonden op https://www.finler.nl/loonheffing/

Loonheffing

Loonheffing is in Nederland een heffing over loon. == Nederlandse loonheffingen == Sinds 1 januari 2006 moet de werkgever de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op één gecombineerde aangifte afdragen. Deze heffingen worden gezamenlijk, enigszins verwarrend, loonheffingen genoem...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Loonheffing

loonheffing

loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen die op het loon van de werknemer worden ingehouden
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Loonheffing

De inkomstenbelasting plus de premies voor de verplichte volksverzekeringen (AOW, AWW, AAW en AWBZ).

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=432

Loonheffing

Loonheffing is een minder gebruikte uitdrukking waar in feite de loonbelasting mee wordt bedoeld. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/loonheffing.htm

Loonheffing

Loonheffingen zijn de loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Loonheffing

Behalve de loonbelasting moeten door de werkgever ook de premies volksverzekeringen worden ingehouden op de Ionen en salarissen van de werknemers. Het totaal van loonbelasting en premies volksverzekeringen - samen loonheffing genoemd - moet door de werkgever worden afgedragen aan de belastingdienst.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.