Zoek op

loonkosten

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: voor een werkgever bestaat uit het brutoloon plus (het aandeel in) de sociale ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=loonkosten

loonkosten

fiscaal recht: kosten die een werkgever heeft voor de werknemers die hij in dient heeft. ~ bestaan uit: brutoloon en sociale ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/loonkosten

loonkosten

loonkosten zelfst.naamw.Uitspraak:   ['lonkɔstə(n)] totaalbedrag dat een werkgever betaalt aan salarissen en daarmee samenhangende premies en belastingen Voorbeeld:   `stijgende loonkosten`Synoniemen:   loonsom, loonlasten © Kernerman Dictionaries. S...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/loonkosten

Loonkosten

Brutoloon plus werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen.
Gevonden op https://www.finler.nl/loonkosten/

Loonkosten

De totale kosten van het betalen van loon aan een werknemer: tenminste het bruto loon plus het werkgeversdeel van de premies werknemersverzekeringen plus de overhevelingstoeslag.
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10871-belasting-begrippen-ondernemers

loonkosten

voor een werkgever bestaat uit het brutoloon plus (het aandeel in) de sociale verzekeringspremies die de werkgever moet betalen voor de werknemer.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

loonkosten

voor een werkgever bestaat uit het brutoloon plus (het aandeel in) de sociale verzekeringspremies die de werkgever moet betalen voor de werknemer.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Loonkosten

[Aardrijkskunde] Arbeidsloon dat een ondernemer kwijt is om producten of diensten te produceren.
Gevonden op https://quizlet.com/97429787/aardrijkskunde-hoofdstuk-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.