Zoek op

lozingsverbod

milieurecht: het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen door deze - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/lozingsverbod
Geen exacte overeenkomst gevonden.