Zoek op

machiavellisme

het machiavellisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [mɑkijavɛ'lɪsmə] methode voor het op weloverwogen en vastberaden wijze verkrijgen en behouden van politieke macht © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'machiavellisme' komt voor in de Woordenlijst Neder...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/machiavellisme

Machiavellisme

Machiavellisme is een term uit de staatkunde die ook gebruikt wordt in de psychologie. Belangrijk is het om een onderscheid te maken tussen deze twee zaken, daar ze over verschillende zaken handelen. De term is ontleend aan de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli en één van zijn belangrijkste werken: De vorst. Tegenover het mach...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Machiavellisme

machiavellisme

gewetenloze staatkunde
Jaar van herkomst: 1872 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Machiavellisme

In de strikte zin van het woord, heeft dit enkel betrekking op het handelen van staatsleiders. De afwijkingen van de gewone individuele moraal worden dan immers gemotiveerd door de overweging dat het belang van de maatschappij voorgaat op het al dan niet 'deugdzaam' handelen van de vorst als individu. In een bredere betekenis wordt werd deze term o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

machiavellisme

gewetenloze staatkunde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/machiavellisme
Geen exacte overeenkomst gevonden.