Zoek op

mainport

Een zee‑ of luchthaven waarop intercontinentale vervoersstromen zich concentreren. Vanuit deze vervoersknooppunten vindt aansluiting plaats naar kleinere (lucht)havens (door middel van zogeheten feederdiensten), die daarmee in wezen achterland en verzorgingsgebied worden van de mainport. Zie ook draaischijf en hub and spoke .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/mainport

MAINPORT

1) Belangrijk vervoersknooppunt
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MAINPORT/1

Mainport

Een mainport (ook hoofdhaven, sleutelhaven) is een knooppunt van belangrijke transportroutes. De term is met name een Nederlandstalige beleidsterm, en wordt met name gebruikt om het relatieve belang van de havens van Rotterdam en Antwerpen en de luchthavens Schiphol en Brussels Airport te onderstrepen. De term is in het Engels niet als zodanig in ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mainport

mainport

belangrijke doorvoerhaven
Jaar van herkomst: 1996 (Internet: www.mainport-pmr.nl )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

mainport

Een mainport is een zeer belangrijk verkeersknooppunt waar goederen en-of mensen binnenkomen of vertrekken. Zo is Rotterdam een mainport (toegangspoort) voor veel goederen naar en uit Europa.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_europa.htm

mainport

Dit is een knooppunt in een internationaal netwerk van verkeers- en vervoersstromen van goederen, personen en informatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

mainport

In Nederland zijn twee mainports: Schiphol (luchtvaart) en Rijnmond (scheepvaart). Een mainport is: A.Een plaats of gebied met knoopppunten van verschillende transportmiddelen (weg, water, rail, lucht) en waar wordt gezorgd voor samenwerking en afstemming van die transportmiddelen (24 uur per dag met hoge frequentie) en het is: B. Een knooppunt met...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

mainport

In Nederland zijn twee mainports: Schiphol (luchtvaart) en Rijnmond (scheepvaart). Een mainport is: A.Een plaats of gebied met knoopppunten van verschillende transportmiddelen (weg, water, rail, lucht) en waar wordt gezorgd voor samenwerking en afstemming van die transportmiddelen (24 uur per dag met hoge frequentie) en het is: B. Een knooppunt met...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

mainport

Dit is een knooppunt in een internationaal netwerk van verkeers- en vervoersstromen van goederen, personen en informatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

mainport

Een mainport is een zeer belangrijk verkeersknooppunt waar goederen en-of mensen binnenkomen of vertrekken. Zo is Rotterdam een mainport (toegangspoort) voor veel goederen naar en uit Europa.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

Mainport

De belangrijkste zee- of luchthaven in een netwerk van (transport)verbindingen binnen een bepaald gebied of van land. In Project Mainportcorridor Zuid betreft het de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10194

Mainport

hub*, knooppunt* met intercontinentale verbindingsnetwerken. Let op: wanneer wordt een knooppunt een mainport??? 1. Een mainport ligt op kruispunt van continentale en intercontinentale netwerken, dus altijd internationaal. 2. Op dit kruispunt komen meerdere vervoersmiddelen samen. 3. Heeft goede bereikbaarheid en infrastructuur*, ook voor de modern...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10211

Mainport

Engelse term waarmee een belangrijke (lucht)haven wordt aangegeven. Het is een hoofdstation en zorgt voor de verdeling van personen en goederen naar andere (lucht)havens in de wereld. Een mainport levert veel werkgelegenheid op.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Mainport

Voor een luchthaven > een multifunctioneel vervoersknooppunt waar luchtvervoer, treinvervoer, regionaal vervoer en vrachtvervoer over de weg bijeenkomt. Zie ook hub-functie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

mainport

belangrijke doorvoerhaven (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mainport

Mainport

[Aardrijkskunde] Intercontinentaal knooppunt in een transportnetwerk. Denk hierbij aan belangrijke zee- en luchthavens
Gevonden op https://quizlet.com/29022592/aardrijkskunde-begrippen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.