Zoek op

Masken

Let op: Spelling van 1858 op het einde der 10de eeuw, eene soort van Lyrische tooneelspelen met muzijk in Engeland welke daarna in opera's veranderden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.