Zoek op

mergel

Afzettingsgesteente van klei en kalk, komt voor in Limburg. Mergel is een delfstof.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/mergel

mergel

mergel zelfst.naamw. geologie de naam die in het zuiden van Limburg aan krijtgesteente gegeven wordt    Voorbeeld: `De mergel wordt gebruikt om huizen mee te bouwen. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'mergel' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mergel

MERGEL

1) Aarde 2) Aarde (soort) of aardsoort 3) Afzettingsgesteente 4) Delfstof 5) Diluviale gronden 6) Gesteente 7) Grondmengsel 8) Grondsoort 9) Kalkachtige aardsoort 10) Kalkachtige delfstof 11) Kalkgesteente 12) Kalkhoudende klei 13) Klei 14) Krijtgesteente 15) Leemachtige grondsoort 16) Mengsel van klei en kalk 17) Mengsel van klei en koolzure kalk ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MERGEL/1

mergel

1 Een mengsel van fijnverdeelde kalk (ca. 25 - 75%) en klei. Het begrip is slecht afgebakend; op basis van de hardheid en de aard van het breukvlak van afslagen worden kalkige mergel (relatief harde mergel; syn kalkmergel pp) en mergelige kalk (relatief zachte kalk; syn mergelkalk pp, mergelkalkstee…
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

mergel

zachte kalksteen met een lichte kleur die vooral in de Voerstreek en Nederlands Limburg voorkomt; ook: grondstof bestaande uit 25-75% kalk in combinatie met klei Wordt zeer zelden in het meervoud <i>mergels<-i> gebruikt, als het om mergelsoorten met verschillende samenstellingen gaat.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/mergel

Mergel

[sedimentologie] - Mergel is een afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van klei en fijnverdeelde kalk. Het is een slecht afgebakend begrip. Qua samenstelling neemt dit gesteente een plaats in tussen kalksteen en schalie, de overgangen verlopen gradueel. Hoewel meerdere definities bestaan, wordt in Nederland de regel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mergel_(sedimentologie)

mergel

afzettingsgesteente dat deels (25 tot 75%) uit kalksteen bestaat en voor de rest uit klei Nadere omschrijving Mergel is een verbastering van het Romeinse woord 'marga' dat de Romeinen gebruikten voor alle gesteente die makkelijk te verwerken (zagen) waren. Mergel is zacht omdat het veel klei bevat. De onder geheel Zuid-Limburg voorkomende a...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

Mergel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] soort vette aarde (klei met kalk vermengd).
~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), als mergel.
~EN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik mergelde, heb gemergeld), met mergel bemesten; uitmergelen.
~GRAVER, m. (-s).
~KUIL, m. (-en).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Mergel

Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 klei die met kalkzand vermengd is.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

mergel

vettige aarde
Jaar van herkomst: 1258 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Mergel

Let op: Spelling van 1858 eene vette, breekbare, vruchtbare aardsoort, welke uit klei- en kalkaarde bestaat, gewoonlijk van grijze, dikwijls echter ook van witte of gele kleur
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

mergel

Een kalkhoudende klei. Komt voor in Zuid-Limburg.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

mergel

Afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van klei en van resten van organisme met een kalkschaal dan wel een kalkskelet. In Zuid-Limburg veelvuldig afgegraven t.b.v. de cementindustrie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Mergel

Mergel is één van de weinige natuursteensoorten, die in Nederland gevonden worden, en wel in Zuid-Limburg en het aangrenzende Belgische Limburg. Het is een lichtgele, heel kalkrijke steen, waarin vaak nog de schelpdiertjes te herkennen zijn die na hun dood terechtkwamen op de bodem van...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Mergel

mergel

Zie kalksteen en kalk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

mergel

Afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van klei en van resten van organismen met een kalkschaal dan wel een kalkskelet. In Zuid-Limburg veelvuldig afgegraven voor de cementindustrie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Mergel

Bovenste korrelige laag van de kalk die afgezet is in het Limburgse heuvelland tijdens het Krijt toen dit deel van Nederland onder de zeespiegel lag. Bestaande uit een mengsel van klei en van resten van organisme met een kalkschaal dan wel een kalkskelet. In Zuid-Limburg veelvuldig afgegraven t.b.v. de cementindustrie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

mergel

Kalkhoudende klei die uit maximaal 40% calciumcarbonaat bestaat.
Categorie: Materialen > klei naar samenstelling of herkomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

mergel

gesteente met veel klei, veel kalk en vaak enig zand. De mergel in de Sint-Pietersberg (NL) heeft 35% kalk FR: marne, sol bruin sur marnes = bruine bodem op mergel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

mergel

vettige, zeer vruchtbare aarde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mergel

Mergel

[Aardrijkskunde] Een soort kalksteen die veel in Zuid-Limburg voorkomt
Gevonden op https://quizlet.com/103037367/aardrijkskunde-hoofdstuk-2-begrippen-flash-ca

Mergel

Fijnkorrelige kalk met klei.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.