Zoek op

metonymia

metonymia zelfst.naamw. taalkunde een beeldspraak waarbij men een woord B zegt in plaats van het woord A terwijl er tussen A en B een vaste relatie (een contiguïteitsrelatie) is    Voorbeeld: `"Ik heb Couperus gelezen" is een metonymia van "Ik heb een boek van Couperus g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/metonymia

METONYMIA

1) Beeldspraak 2) Naamsverandering 3) Naamsverwisseling 4) Overnoeming 5) Stijlfiguur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/METONYMIA/1

Metonymia

Let op: Spelling van 1858 (redek.), overnaming; naamsverwisseling, als men de oorzaak voor de werking, de werking voor de oorzaak neemt, b.b.: de Grieken, voor Griekenland, grijze haren, voor ouderdom; hij is een liefhebber van de flesch, voor van den wijn, die er in is. Metonymisch, eene na...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Metonymia

Stijlfiguur waarbij in plaats van een voorwerp iets anders wordt genoemd: niet op grond van een overeenkomst zoals bij de metafoor maar vanwege een andere betrekking die tussen beide bestaat. De meest voorkomende relaties zijn: - het materiaal en het voorwerp dat van dat materiaal is gemaakt (op de gladde ijzers reed Ard voort) - het voorwerp dat i...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/75_Metonymia.html

metonymia

(mv. metonymiae), vorm van beeldspraak, waarbij niet van de overeenkomst tussen object en beeld gebruik gemaakt wordt, maar van een andere relatie.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.