Zoek op

mijter

mijter zelfst.naamw. een hoofddeksel dat door kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders gedragen wordt op plechtige gelegenheden het hoofddeksel van Sinterklaas    Voorbeeld: `Het waaide zo hard dat de mijter van Sinterklaas bijna in de gracht lag. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mijter

mijter

hoofddeksel van een bisschop of abt, dat bestaat uit twee hoogopstaande, vaak vijfhoekige, in een punt uitlopende delen en dat als teken van waardigheid bij kerkelijke plechtigheden wordt gedragen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/mijter

Mijter

(mbt. Sinterklaas:) Waarschijnlijk een 'verbastering' van een Frygische muts (Dat is een oosterse, godsdienstige hoofdbedekking), Hij werd meer gedragen door bisschoppen.
Gevonden op http://members.home.nl/john.demmers/sinterklaas/

Mijter

Een mijter bestaat uit twee spits toelopende vlakken die wel iets van een vijfhoek hebben. Ze zijn aan de onderkant met elkaar verbonden. Officiële mijters hebben aan de achterzijde nog twee flappen, maar die ontbreken bij buurmijters meestal. Een mijter hoort voorzien te zijn van twee versierde banden in de vorm van een omgekeerde T.
Gevonden op http://members.home.nl/john.demmers/sinterklaas/

Mijter

Een mijter of mitra (van het Latijnse mitra ("muts met banden") is het traditionele, ceremoniële hoofddeksel van bisschoppen en abten in onder meer de Rooms-katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Orthodoxe kerken. De mijter maakt deel uit van de pontificalia. De moderne vorm bestaat uit twee stijve, gelijke delen met een (afgeronde) vijfhoe.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mijter

Mijter

Let op: Spelling (deels) uit 1864: (B. MITER), m. (-s), bisschopsmuts, -hoed; [figuurlijk] de bisschoppelijke waardigheid; spits toelopend hoofddeksel (tot sieraad); (boek b.) gedreven sieraad.
~BERG, m. (in de fabelleer.) zangberg, Helicon, Parnassus.
~BERGGODINNEN, v. mv. zanggodinnen.
~DRAGEND, [bijvoegelijk naamwoord] gemijterd....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

mijter

hoofddeksel
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Mijter

Latijn: mitra, hoofdband: tweepuntig liturgisch hoofddeksel van een bisschop, een abt en sommige andere prelaten, soms versierd met edelstenen en goudbrocaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

mijter

Liturgisch hoofddeksel, gedragen door kardinalen, bisschoppen en abten en vroeger andere hoge geestelijken. Onderscheidingsteken. Het hoofddeksel bestaat uit twee spits toelopende schilden die aan de basis met elkaar verbonden zijn; aan de buitenzijde is een versierde rand aangebracht, de circulus, terwijl op het schild aan de voorzijde een titulus...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

Mijter

Een mijter is een hoofddeksel dat zowel door hoge geestelijken als door Sinterklaas gedragen wordt. De mijter is een 'heilig' hoofddeksel dat door de Paus, kardinalen, bisschoppen en ambten gedragen wordt tijdens ceremonies. Mijter is afgeleid van het Latijnse woord Mitra en betekent 'muts met banden'. De mijter loopt boven in de punt en is een soo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Mijter

mijter

liturgisch hoofddeksel van bisschop of abt (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mijter

mijter

hoofddeksel dat bij kerkelijke gelegenheden gedragen wordt door de bisschop vb: Sinterklaas draagt een mijter
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=mijter

Mijter

Lat. mitra, hoed, een hoge, conische hoed die wordt gedragen door bisschoppen.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.