Zoek op

milieuonderzoeken

(algemeen) onderzoeken naar effecten van uitwendige omstandigheden die van invloed zijn op de leefbaarheid en veiligheid van mens, plant en dier Meer specifiek: milieueffectrapportages Minder specifiek: milieuhygiëne Zie ook: bemonstering Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5748

milieuonderzoeken

(politie) door de politie uitgevoerde onderzoeken van gemiddelde omvang met betrekking tot het plegen van milieudelicten, waarbij een relatie naar het commune strafrecht ligt. Er is hierbij een vermoeden van een strafbaar feit Minder specifiek: strafrechtelijke milieuhandhaving Zie ook: interregionale milieuteams milieuonderzoek milieurecher...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5749
Geen exacte overeenkomst gevonden.