Zoek op

mineraal

Op natuurlijke wijze gevormd vast anorganisch materiaal met een specifieke chemische samenstelling en kenmerkende kristalstructuur.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/mineraal

mineraal

het mineraal zelfst.naamw.Uitspraak:   [minə'ral] Verbuigingen:   mine|ralen (meerv.) stof in de aarde die niet van planten of dieren afkomstig is Voorbeeld:   `Mineralen hebben vaak de vorm van een kristal.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mineraal

MINERAAL

1) Aardpek 2) Apatiet 3) Bauxiet 4) Bodemrijkdom 5) Dekstof 6) Delfstof 7) Erts 8) Ertshoudend 9) Grossulaar 10) Holspaat 11) Niet dierlijk 12) Nuttige delfstof 13) Olivien 14) Onontbeerlijke voedingsstof 15) Spaat 16) Spinel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MINERAAL/1

mineraal

1 Natuurlijke vaste stof gekenmerkt door een chemische samenstelling en kristalstructuur. 2 Overwegend bestaand uit mineralen (tegenover venig - moerig: overwegend bestaand uit organisch materiaal). ? ertsmineraal, veenmineraal.
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Mineraal

Een mineraal is een stof die in gelijkmatige vaste vorm (in mineralogische terminologie: gedegen) in de vrije natuur voorkomt. De meeste mineralen komen voor in kristallijne vorm, maar bijvoorbeeld obsidiaan heeft een amorfe structuur. De wetenschap die mineralen bestudeert wordt mineralogie genoemd, dit gebied van wetenschap heeft dikwijls raakvl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mineraal

mineraal

• [scheikunde] een stof die in gedegen vorm in de natuur voorkomt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/mineraal

mineraal

bestanddeel van aardkorst
Jaar van herkomst: 1596 (WNT turbith )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Mineraal

Let op: Spelling van 1858 Mineralen, erts, berg- of delfstoffen, aardachtige metalen, levenlooze of onbewerktuigde natuurvoortbrengselen. Mineralogie, bergstofkunde, leer van de mineralen. Mineraloog, ertskundige. Mineralisatie, zamenstelling der metalen. Mineralisch, mineraal, de eigenschappen van een ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Mineraal

Een anorganische stof of zout.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Mineraal

Een mineraal is een onder normale temperatuur en druk voorkomend chemisch element of verbinding, herkenbaar op grond van diverse macroscopische, microscopische, chemische en fysische eigenschappen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

mineraal

In de natuur voorkomende anorganische elementen of verbindingen met een ordelijke interne structuur en een karakteristieke chemische samenstelling, kristalstructuur en fysische eigenschappen; ook te gebruiken voor synthetisch verkregen equivalenten.
Categorie: Materialen > anorganisch materiaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

mineraal

Def.: vaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Mineraal

Aroma dat doet denken aan gesteenten of zouten. Strakdroge witte wijnen zoals Chablis en Sancerre of een Duitse of Elzasser Riesling kunnen vooral als ze jong zijn minerale aroma's hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

mineraal

delfstof; voedingszout ; uit de grond voortkomend (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mineraal

Mineraal

Voedingszout in de bodem. Anorgische zout dat op natuurlijke wijze in de aarde voorkomt.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

mineraal

nuttige stof die uit de grond gehaald kan worden vb: erts en aardolie zijn mineralen
stof die je nodig hebt om goed te functioneren vb: kalk en fluor zijn mineralen die de mens nodig heeft
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=mineraal

mineraal

mineraal:bestaand uit levenloze materie, meestal betrekking hebbend op bodem of substraat.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.