Zoek op

Moernagel

het uitgegroeide vruchtbeginsel van de kruidnagelbloem, een ruim 2 centimeter lange, op een olijf gelijkende vrucht, die tot de voortplanting geschikt is. Hij bevat weinig olie en werd geconfijt in suiker of wijn. Zie Paulus sub voce kruidnagelen, blz. 456, en het Woordenboek der Nederlandsche Taal sub voce moernagel [ook: polangh, pulong].
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc
Geen exacte overeenkomst gevonden.