Zoek op

molest

molest zelfst.naamw. juridisch 'bij verzekeringen' schade ontstaan in conflictsituaties    Voorbeeld: `Op 2 november 1981 zijn veertien definities van molestbegrippen gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag onder nummer 136/1981. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/molest

MOLEST

1) Belemmering 2) Beschadiging 3) Gevaar voor schade 4) Geweldpleging 5) Hinder 6) Hinderlijk 7) Last 8) Met moedwil toegebrachte schade 9) Moedwillig toegebrachte schade 10) Moedwillige schade 11) Ongerief 12) Onheil 13) Oorlogsschade 14) Overlast 15) Schade 16) Schade aan een schip 17) Schade aan schepen 18) Schade door moedwil 19) Storend 20) Ze...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOLEST/1

molest

schade door moedwil van derden ontstaan
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=mes

Molest

Op grond van art. 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 mag een schadeverzekeraar geen schaden verzekeren, die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Maar in overeenkomsten van zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekering mogen de algemeen gebrui...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

molest

opzettelijke geweldpleging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/molest

Molest

Onder Molest is een verzameling risico's verzekerd die hun oorsprong vinden in politieke en soortgelijke zaken en die over het algemeen grote schade kunnen toebrengen, die door de omvang ervan niet door particuliere verzekeraars gedekt kunnen worden. Onderscheid wordt gemaakt in 'groot' molest' en 'klein molest'. Groot molest is in beginsel van de ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.