Zoek op

monarchie

Term uit het staatsrecht. Het is een staatsvorm waarbij het staatshoofd zijn of haar positie erfelijk heeft verkregen. Deze persoon is de monarch, ofwel de koning(in) of vorst(in).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/monarchie

monarchie

de monarchie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [monɑr'xi] Verbuigingen:   monarchie|ën (meerv.) land met een koning of koningin © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'monarchie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/monarchie

MONARCHIE

1) Alleenheerschappij 2) Koningschap 3) Koninkrijk 4) Regering door vorst 5) Regeringsvorm in Nederland 6) Staatsbestel 7) Staatsvorm 8) Staatsvorm van nederland 9) Vorstendom
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MONARCHIE/1

Monarchie

Een monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust, de monarch. Het woord is een samenstelling van de Griekse woorden monos, μόνος, (één) en arkhein, ἄρχειν, (heersen). In de Oudheid waren tegenhangers van de monarchie, politeia en aristocratie. Tegenwoordig is de tegenhanger van de monarchie een...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Monarchie

monarchie

• [regering] is van origine een regeringsvorm waarbij alle macht bij één persoon berust.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/monarchie

monarchie

bestuur door een vorst
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

monarchie

keizerrijk, koninkrijk
Jaar van herkomst: 1657 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Monarchie

Begrippenlijst: Europese geschiedenis - Regering door een vorst; een koninkrijk.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

Monarchie

Wordt ook wel koninkrijk genoemd. Een regeringsvorm waarbij een erfelijk vorst aan het hoofd staat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

monarchie

Een regeringsstelsel met een enkele, meestal door overerving bevoegd staatshoofd voor het leven dat regeringsbevoegdheden mag vervullen, variërend van alleen in naam tot absoluut.
Categorie: Abstracte Begrippen > regeringen naar vorm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Monarchie

Een monarchie is een regeringsvorm waarbij de macht slechts bij één persoon ligt. De tegenhanger van de monarchie is de republiek. Er zijn twee vormen van monarchie. De constitutionele monarchie heeft de rol van het staatshoofd vastgelegd in de grondwet. In de praktijk komt het er dan op neer dat de macht bij het parlement ligt en niet bij het st...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Monarchie

monarchie

keizerrijk, koninkrijk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/monarchie

Monarchie

Wordt ook wel koninkrijk genoemd. Een regeringsvorm waarbij een erfelijk vorst aan het hoofd staat.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Monarchie

[Geschiedenis] Vorm van bestuur met een erfelijke koning aan het hoofd.
Gevonden op https://quizlet.com/106487156/geschiedenis-flash-cards/

Monarchie

[Politiek] Een monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust, de monarch.
Gevonden op https://quizlet.com/17968504/overzicht-politiek-en-sociale-denken-woorden-f
Geen exacte overeenkomst gevonden.