Zoek op

monodrama

monodrama zelfst.naamw. toneelstuk waarin slechts één persoon optreedt Bron: Wikiwoordenboek - monodrama. SpellingCorrect gespeld: 'monodrama' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met monodrama:...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/monodrama

Monodrama

Een monodrama (Duits: Solospiel) is een gesproken toneelstuk of opera die wordt uitgevoerd door slechts één enkele acteur, die meestal ook niet meer dan één personage verbeeldt. Onemanshows vertonen veel overeenkomsten met monodrama`s. Veel toneelstukken die voor de pantomime zijn geschreven worden als monodrama opgevoerd. ==Opera== In de ope....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Monodrama

monodrama

Toneelspel waarin slechts één persoon optreedt in één rol, zodat het hele drama zich afspeelt in monologen. Wel kunnen soms één of meer zwijgende luisteraars op het toneel aanwezig zijn die in stil spel reacties tonen ( J.W. von Goethe, Proserpina, 1778; a. Strindberg, Den starkare, 1889), of ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.