Zoek op

monogamie

personen- en familierecht: het beginsel dat een persoon tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/monogamie

monogamie

de monogamie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [monoxa'mi] het samenleven met één partner © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'monogamie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 12 de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/monogamie

MONOGAMIE

1) Enkelvoudig huwelijk 2) Enkelvoudige echt 3) Enkelvoudige relatie 4) Het trouwen met één vrouw 5) Trouw aan één partner
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MONOGAMIE/1

monogamie

het gehuwd zijn of het samenleven of samenzijn van een man of een vrouw met één partner, waarbij men die partner trouw belooft en dat als leefwijze of als voorschrift in acht neemt; enkelvoudige echt
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/monogamie

Monogamie

Monogamie (Gr.: monos = enkel, gamos = huwelijk) heeft een aantal nauw verwante betekenissen, die afhankelijk van de context van toepassing kunnen zijn: De oorspronkelijke betekenis van monogamie is de situatie van een echtelijke verbintenis (huwelijk) met één persoon. Onder monogamie verstaat men tegenwoordig: de situatie van het aangaan van ee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Monogamie

Monogamie

Huwelijk van één man met één vrouw tegenover polygamie of een huwelijk van één man met verscheidene vrouwen tegelijk of omgekeerd.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Monogamie

Let op: Spelling van 1858 eenvoudig huwelijk, in tegenoverstelling der veelwijverij of veelmannerij; ook stand van hen, die maar eens gehuwd geweest zijn. Monogynus, eenwijvig
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

monogamie

Paarvorming tussen een mannetje en een vrouwtje.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Monogamie

Monogamie wordt tegenwoordig ook wel 'trouw' genoemd. Monogamie komt van de Griekse woorden 'monos', wat 'enkel' betekent en 'gamos', 'huwelijk'. Monogamie heeft drie letterlijke betekenissen. De eerste is 'de voorwaarde dat iemand slechts één keer in zijn of haar leven trouwt'. Daarnaast betekent het: 'de voorwaarde dat iemand met slechts één ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Monogamie

Monogamie

De afspraak dat iemand zijn of haar partner trouw blijft op seksueel gebied (en niet 'vreemd gaat', dat wil zeggen ook met anderen vrijt).
Gevonden op http://www.homoinfo.nl/

monogamie

Samenleving waarin bij wet of gewoonte geregeld is dat men slechts met één partner tegelijk getrouwd kan zijn. In tegenstelling tot polygamie, waarbij men met meer dan één persoon tegelijk in de echt verbonden is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/monogamie
Geen exacte overeenkomst gevonden.