Zoek op

montessorischool

montessorischool zelfst.naamw. [onderwijs] school waar montessorionderwijs wordt gegeven volgens de denkbeelden van Maria Montessori Bron: Wikiwoordenboek - montessorischool. SpellingCorrect gespeld: 'montessorischool' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/montessorischool

montessorischool

school waar onderwezen wordt volgens de pedagogische methode van Maria Montessori (1870 - 1952) waarin de nadruk ligt op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing van de leerling door het onderwijs af te stemmen op zijn leerbehoeften op het ogenblik van het onderwijs zelf en door hem de geschikte materialen daarvoor ter beschikking te stellen;...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/montessorischool

montessorischool

Methodeschool volgens de pedagogiek van Maria Montessori. De montessorionderwijsmethode is gebaseerd op individualisering, zelfwerkzaamheid en niet-cognitieve vakken en vertrekt vanuit de spontane bezigheid van het kind. In Vlaanderen komen relatief weinig montessorischolen voor. In Nederland zijn ze courant aanwezig (ruim 150 in Nederland). Maria ...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k
Geen exacte overeenkomst gevonden.