Zoek op

n

de hoofdletter van de veertiende letter van het Latijnse alfabet. [scheikunde|geentaal], [element|geentaal] symbool voor het scheikundig element stikstof met atoomnummer 7, een niet-metaal [natuurkunde|geentaal], [eenheid|geentaal] het symbool voor newton, een eenheid voor kracht I N zelfst.naamw. ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/n

N

[letter] - De letter N is de veertiende letter in het moderne Latijnse alfabet. De Semitische Nûn was waarschijnlijk het plaatje van een slang, de klank was -n- evenals in het Grieks, Etruskisch, Latijn en alle moderne talen. Vermoedelijk namen in Egypte wonende Semieten de letter over van de meest gangbare Egyptische hië...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/N_(letter)

N

[spoorwegrijtuig] - N was de benaming voor het restant van vier series van in totaal nog 18 rijtuigen van de Belgische spoorwegen die afkomstig waren van de Nord-Belge. De Nord-Belge liet in 1930 de eerste volledig stalen rijtuigen in België bouwen. Het waren coupé-rijtuigen met aan elke zijde vijf deuren. Nadat de Nord-B...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/N_(spoorwegrijtuig)

n

•de veertiende letter van het alfabet. •(natuurkunde) symbool voor het neutron •(natuurwetenschappen) voorvoegsel voor nano, 10-9 •x-aantal
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/n

N

1: Symbool voor het stikstof (nitrogenium) element uit het periodiek systeem.2: Neuraminidase.3: Newton, de eenheid van kracht.4: Het aminozuur asparagine.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

N

In de luchtvaart > code voor night fare, tarief voor nachtvluchten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

N

[Afkortingen] Newton, eenheid van kracht (1 N = 1 kg*m/s2)
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/afkortingen_h_p.shtml

N

[Afkortingen] aanduiding Normale beginsterkte bij cement (bijvoorbeeld CEM III/B 32,5 N LH HS, verg. hoge beginsterkte R)
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/afkortingen_h_p.shtml

n

[Afkortingen] aantal (aantal deeltjes, moleculen e.d.)
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/afkortingen_h_p.shtml

n

[Afkortingen] nano (10-9)
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/afkortingen_h_p.shtml

n

Zandsteen is een natuursteen. Zandsteen is een sedimentgesteente dat bestaat uit kwartskorrels die met elkaar verbonden werden met een bindmiddel (leem, kalk e.d., soms combinaties). Er bestaan ook gekleurde versies (rood, bruin, paars) die ijzer of andere metalen bevatten. De duurzaamheid van zandsteen is sterk afhankelijk van de groeve; soms is.....
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/zandsteen.shtml

n

Statistisch symbool voor de omvang (aantal) van populatie of steekproef.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

n

Statistisch symbool voor de omvang van de populatie of steekproef.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.