Zoek op

refrein

het refrein zelfst.naamw.Uitspraak:   [rəˈfrɛɪn] Verbuigingen:   refrein|en (meerv.) zinnen in een liedtekst die worden herhaald na elk couplet © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'refrein' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/refrein

REFREIN

1) Afdeling van een gedicht 2) Couplet 3) Deel van een gedicht 4) Deel van een lied 5) Gedeelte van een muziekstuk 6) Herhaald versregel 7) Herhaalde versregel 8) Herhaalde versregels 9) Herhalend deel van een lied 10) Herhaling 11) Herhaling van versregels 12) Herhalingsthema 13) Keerdicht 14) Keerrijm 15) Keervers 16) Keerzang 17) Muziekterm 18) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFREIN/1

refrein

rederijkersgedicht, elke strofe telt minstens acht regels, alle strofen eindigen op de zelfde regel die de hoofdgedachte uitdrukt
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Refrein

Een steeds terugkerende strofe of regel. De dichtvorm door de Nederlandse rederijkers geschreven, voornal genspireerd door de Franse balladen Ze zijn echter dikwijls langer en gelijken dan op de chant royal De strofen eindigen met dezelfde regel (de refreinregel of stock) die ook als titel van het gedicht dienst doet en de strekking weergeeft Ze be...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

Refrein

[dichtvorm] - Een refrein (ook: referein of stokvers) is een gedicht waarin aan het einde van elke strofe dezelfde versregel(s) voorkomen. Dit gedeelte heet het refrein of de stok (ook: stockregel, stocregel of keervers). Het bevat vier even lange strofen van 8 tot 24 regels (bij voorkeur 15). Deze vorm was zeer geliefd bij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Refrein_(dichtvorm)

Refrein

[stijlmiddel] - Een refrein is dat gedeelte van een gedicht of liedtekst dat letterlijk wordt herhaald. De overige delen van een liedtekst worden de coupletten genoemd. In sommige liedteksten is het aandeel van het refrein zo groot, dat de coupletten nauwelijks nog opvallen. Het refrein is daardoor vaak bekender dan de rest...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Refrein_(stijlmiddel)

Refrein

Let op: Spelling van 1858 Referein, zekere soort van gedicht, bij de oude Rederijkers gebruikelijk, van het Lat., raferre, wederbrengen, omdat men aan het einde van elk koppelvers denzelfden regel (de keerwoorden) herhaalde, even als in het zoogenoemde rondeel; ook verdrietige herhaling van eene en deze...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

refrein

terugkerende passage aan het eind van een couplet, keerzang (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/refrein

Refrein

Een deel van een lied dat telkens met dezelfde woorden en dezelfde melodie terugkeert.
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Refrein

- term voor één of meer woorden of versregels (in het laatste geval een strofe vormend) die geregeld terugkeren in een gedicht. - lyrisch gedicht uit de tijd van de rederijkers, vaak met een sterk didactische inslag. Het refrein lijkt in veel opzichten op de rederijkersballade; het gedicht heeft eveneens een repeterende sluitregel (stock) en een ...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/260_Refrein.html

refrein

[Muziek] Onderdeel van een song. Bij herhaling blijven tekst en melodie onveranderd.
Gevonden op https://quizlet.com/101065782/muziek-leerjaar-flash-cards/

refrein

[Muziek] Deel van een lied of song. Een refrein keert steeds terug. In het refrein blijven de melodie en de tekst bij de herhaling hetzelfde, dit in tegenstelling tot het couplet. Refrein wordt ook chorus genoemd.
Gevonden op https://quizlet.com/101958381/muziek-songlab-samenluisteren-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.