Zoek op

noodwetgeving

staatsrecht: het complex van wetten en uitvoeringsmaatregelen, vastgesteld, met het oog op noodsituaties waarin toepassing ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/noodwetgeving

noodwetgeving

Tijdelijke wetgeving die aangenomen wordt in een crisissituatie. Zo'n wet kan door de regering worden aangenomen zonder dat hiervoor alle procedures voor totstandkoming van een formele wet hoeven te worden doorlopen. Een voorbeeld is het verbod op gouduitvoer dat in 1914 en 1936 aangenomen werd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/noodwetgeving

Noodwetgeving

Noodwetgeving omvat de wetten en regels die in een land betrekking hebben op noodsituaties. Enerzijds gaat het om noodwetgeving die kant-en-klaar is, klaar om in bijzondere situaties van kracht te worden. Anderzijds ad-hocnoodwetgeving in de vorm van besluitwetten, noodverordeningen enz. ==In Nederland== In Nederland treedt een noodwet in werking ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodwetgeving
Geen exacte overeenkomst gevonden.