Zoek op

nuken

nuken werkw.Afbreekpatroon:   'nu - ken Verbuigingen:   nukete (verl.tijd ) Verbuigingen:   genuket (volt.deelw.) uitschakelen (met kernwapens), laten crashen Voorbeeld:   `Sovjet-leiders wilden Nederlandse steden nuken` Spelling'nuken' komt...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/nuken
Geen exacte overeenkomst gevonden.