Zoek op

OBEDIENTIE

1) Kloostertucht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBEDIENTIE/1

OBEDIËNTIE

1) Dienstplicht in kloosters 2) Gehoorzaamheid in kloosters
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBEDIËNTIE/1

OBEDÏENTIE

1) Gehoorzaamheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBEDÏENTIE/1

Obediëntie

Obediëntie kan het volgende betekenen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Obediëntie

Obediëntie

[ridderorde] - Een ridderorde die in meerdere takken uiteen is gevallen en dus twee of meer grootmeesters kent wordt in het orderecht geacht meerdere obediënties (van "oboedire", Latijn voor gehoorzamen) te kennen. Voorbeelden zijn de Orde van het Gulden Vlies, de Constantinische Orde in Parma en Napels, de Orde van Sint-L...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Obediëntie_(ridderorde)

Obedientie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] gehoorzaamheid, dienstplicht [inzonderheid] in kloosters); kloosterlijke geleibrief voor reizende ordesgeestelijken.
*...DIEREN, ow. [gelijkvloeiend] gehoorzamen; ordelijk zijn.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

obediëntie

gehoorzaamheid
Jaar van herkomst: 1330 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Obediéntie

Let op: Spelling van 1858 obédience, Fr., obedientia, Lat., gehoorzaamheid, welke de ordesgeestelijken en monniken beloven; ook het schriftelijke verlof, om uit het eene klooster in het andere te gaan; ook het ambt van eenen ordesgeestelijke, in de huishouding des kloosters. Obediëren, gehoorzamen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Obediëntie

(Lat.) 1.Gehoorzaamheid die een kloosterling verplicht is aan zijn overste. 2. Brief die een kloosterling op reis meekrijgt. Op vertoon hiervan wordt hem gastvrijheid in een ander klooster verleend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10406

obediëntie

gehoorzaamheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/obedientie
Geen exacte overeenkomst gevonden.