Zoek op

ode

Een vaak langer, lyrisch gedicht, complex van metrum en opbouw, gebaseerd op klassieke voorbeelden, dat op verheven toon een serieus onderwerp bezingt.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/literatuur-internationaal/ode

ode

de ode zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈodə] Verbuigingen:   ode|s (meerv.) (gezongen) verhaal ter ere van iets of iemand Voorbeeld:   `een ode aan het leven`Synoniem:   lofdicht © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'od...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ode

ODE

1) Dichtsoort 2) Dichtwerk 3) Een lyrisch dichtsoort 4) Een lyrische dichtsoort 5) Eerbetoon 6) Eredicht 7) Gedicht 8) Gezang 9) Hymne 10) Idylle 11) Jubelzang 12) Lied 13) Lierdicht 14) Literair genre 15) Lofdicht 16) Loflied 17) Lofzang 18) Lyrisch dichtgenre 19) Lyrisch gedicht 20) Lyrisch gedicht met een verheven onderwerp 21) Lyrisch gedichtje...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ODE/1

Ode

Een gedicht waarin een verheven onderwerp wordt bezongen Ook lofdicht genoemd Zie ook dithyrambe Afgeleid van het Griekse ôidê (lied, gezang)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_o.htm

Ode

[dichtkunst] - Een ode (Oud Grieks: ὠδὴ = zang) is een lofdicht of lofzang, gewijd aan een persoon of zaak. Het karakter is vaak zeer lovend en hoogdravend, de betrokkene kan geen kwaad doen. Behalve gedicht kan de ode ook een muziekstuk zijn. Maar niet alle lofzangen zijn gezongen. Is het onderwerp religieus van aard,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ode_(dichtkunst)

Ode

[tijdschrift] - Ode is een Nederlands tijdschrift, opgericht in 1995, dat zich richt op mensen die zoeken naar de inspiratie van mensen die de wereld veranderen. Sinds januari 2003 verschijnt het tijdschrift ook in een Engelse editie, die op het World Social Forum in Porto Alegre in Brazilië werd gepresenteerd. Begin 2004 ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ode_(tijdschrift)

Odé

[geslacht] - De familie Odé is een Nederlands, van oorsprong Frans geslacht, dat in 1955 en in 1982 werd opgenomen in het Nederland`s Patriciaat. Deze familie zou afkomstig zijn uit Dauphiné en Orange (in het zuidoosten van Frankrijk) en zou als hugenotenfamilie gevlucht zijn naar Nederland. Deze veronderstelling is gebas...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Odé_(geslacht)

ode

[Vergeten woorden] (bw.) met gemak, zonder moeite [van ood]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

ode

Aanduiding voor een lierdicht dat, in tegenstelling tot de hymne, een profaan onderwerp bezingt. Het heeft meestal een complexe structuur en een aanzienlijke lengte. Sinds de Oudheid onderscheidt men ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Ode

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), verheven dichtstuk, lierdicht.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

Ode

Let op: Spelling van 1858 een hooglied, eene soort van verheven lierdicht
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ode

bepaald genre in de lyriek: een loflied, waarbij de gene wie de lof gold,rechtstreeks wordt toegesproken.Het genre werd in de renaissance veelvuldig beoefend,o.a. door Jan van der Noot en Joost van den Vondel. In deze tijd wordt het genre nauwelijks nog beoefend,of het moest zijn om juist met iemand de draak te steken. Dan wordt de ode in feit...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Ode

geestdriftig loflied, meestal tot persoon gericht, plechtig, lang gedicht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

Ode

Een ode is een lyrisch lofdicht dat rechtstreeks gericht wordt tot degene die de lofuiting dient te ontvangen. Dit is de letterlijke vorm die in de klassieke oudheid gehanteerd werd. Figuurlijk wordt ook tegenwoordig nog wel een ode aan iemand geschreven; een soort eerbetoon. De Grieken en de Romeinen beoefenden de dichtvorm van de ode veelvuldig e...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ode

ode

lofdicht, lyrisch gedicht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ode

ode

gedicht waarin iemand wordt opgehemeld vb: ze brachten een ode aan de vertrekkende burgemeester
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ode

Ode

Een ode is een enthousiast lofdicht, dat meestal een persoon verheerlijkt. Voorbeeld: 'Ode aan Napoleon' (1806) van Willem Bilderdijk. (fragmenten) (1) Neen, Dichtkunst, 't is te lang gezwegen; Wat toeft gij? grijp, ô grijp de Luit! 't Heelal zij 't erfdeel van de degen, De roem is de edelste oorlogsbuit. Laat de ijdle Faam uit duizend monden De d...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/234_Ode.html

ODE

De Organisatie voor Duurzame Energie is vereniging van burgers, coöperatieve zelfopwekkers en bedrijven vóór Duurzame Energie.
Gevonden op http://www.zonnestroomnl.nl/verklarende-woordenlijst-of-leeswijzer/

Ode

[Literatuur] (Lofdicht) Een genre van de Lyriek. Een gedicht waarin gevoelens van bewondering voor iemand worden uitgedrukt. (Poëzie)
Gevonden op https://quizlet.com/107449200/literatuur-begrippen-hoofdstuk-9-flash-cards/

ode

[Nederlands] loflied; eerbetoon
Gevonden op https://quizlet.com/125071032/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.