Zoek op

oligopolie

markten en prijzen, consumenten en producenten: Een marktvorm waarbij weinig aanbieders verkopen en waarbij de handelingen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=oligopolie

oligopolie

economie: marktvorm waarbij weinig aanbieders verkopen, waarbij de handelingen van elke aanbieder een merkbare invloed hebben ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oligopolie

Oligopolie

Een oligopolie is een marktvorm met zo weinig aanbieders dat ze elkaars gedrag merkbaar beïnvloeden.
Gevonden op https://www.finler.nl/oligopolie/

oligopolie

Een marktvormvormmet een beperkt aantal aanbieders die zich bewust zijn van de effecten van prijszetting, kwaliteitsbeslissingen, enz. op de andere aanbieders. Door strategisch gedrag proberen oligopolisten hun marktaandeel te verdedigen of te vergroten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/oligopolie

Oligopolie

Een oligopolie (uit de Griekse woorden oligos `weinig` en polein `verkopen`) is een situatie waarin een economisch product of dienst door slechts een paar grote aanbieders wordt aangeboden. Meestal wordt een markt als oligopolie beschouwd wanneer de C4-index (concentratiegraad c.q. marktaandeel van de 4 grootste marktpartijen) groter is dan ci...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligopolie

oligopolie

We spreken van een oligopolie als er: ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/oligopolie.htm

Oligopolie

marktvorm die wordt gekenmerkt door weinig aanbieders, een beperkte productdifferentiatie en een moeilijke toetreding tot de markt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

oligopolie

monopolievorm (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/oligopolie

Oligopolie

Markt die door slechts enkele aanbieders wordt gedomineerd. Oligopolie houdt in dat er maar weinig aanbieders op een markt zijn die de markt domineren.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/oligopolie

Oligopolie

Dit is marktvorm waarbij weinig aanbieders optreden, die door hun geringe aantal duidelijk de gevolgen van elkaars acties ondervinden. Er is dus sprake van een hoge concentratiegraad.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

oligopolie

marktvorm waarbij weinig aanbieders optreden, die door hun geringe aantal duidelijk de gevolgen van elkaars acties ondervinden. Daarom verloopt de concurrentiestrijd meestal niet via de prijs maar door middel van promotionele acties (reclame). Er is daarom bij het oligopoli...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

oligopolie

marktvorm waarbij weinig aanbieders optreden, die door hun geringe aantal duidelijk de gevolgen van elkaars acties ondervinden. Daarom verloopt de concurrentiestrijd meestal niet via de prijs maar door middel van promotionele acties (reclame). Er is daarom bij het oligopolie sprake van prijsstarheid. Wanneer één van de oligopolisten de prijs zou ...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

oligopolie

marktmonopolie van een kleine groep ondernemingen - Woordfeit: Het Griekse woord oligos betekent `klein`. Polie gaat eveneens op het Grieks terug; het is afkomstig van het Griekse polein `verkopen`. Bij een monopolie is er sprake van ??n enkele (mono- `alleen, enkel`) verkoper, bij een oligopolie is er sprake van ...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/oligopolie.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.