Zoek op

ondernemer

algemeen, financiële zaken: De ondernemer brengt het eigen (risicodragend) vermogen in de onderneming in. Zijn inkomen is ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=ondernemer

ondernemer

ondernemingsrecht: natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ondernemer

ondernemer

Ia de ondernemer zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['ɔndərˈnemər] Verbuigingen:   -s (meerv.) Ib de onderneemster zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ɔndərˈnemstər] Verbuigingen:   -s (meerv.) iemand die een bedrijf heeft, die zaken doet &...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ondernemer

ONDERNEMER

1) Bedrijfseigenaar 2) Beroep 3) Directeur 4) Fabrikant 5) Firmant 6) Handelsman 7) Houder 8) Iemand die een eigen bedrijf heeft 9) Impresario 10) Industrieel 11) Kleine zelfstandige 12) Kopstuk 13) Nijveraar 14) Organisator 15) Patroon 16) Wager 17) Zakenman 18) Zelfstandige
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONDERNEMER/1

Ondernemer

De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming. De beoefenaar van een zelfstandig beroep wordt ook aangemerkt als ondernemer.
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10871-belasting-begrippen-ondernemers

Ondernemer

Een ondernemer (ook: zakenman, zakenvrouw of entrepreneur) is een persoon die iets onderneemt, en daarmee een of andere maatschappelijke bijdrage levert. == Overzicht == Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in s...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemer

ondernemer

iemand die een bedrijf bezit of leidt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Ondernemer

Ondernemer is degene voor wiens rekening de onderneming wordt gedreven alsmede degene die, anders dan als aandeelhouder, mede gerechtigd is tot het vermogen van een onderneming (subjectief begrip). De feitelijke bedrijfsuitoefening is dus geen essentieel kenmerk voor het ondernemerschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Ondernemer

Een zelfstandige ondernemer heeft, in tegenstelling tot een werknemer, geen dienstbetrekking. Een zelfstandig ondernemer kan daarom geen pensioenregeling voor zichzelf treffen. Hij kan wel gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (zie FOR).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Ondernemer

De ondernemer verdient zijn geld door het zelfstandig inzetten van arbeid, kapitaal en of kennis, waarbij hij of zij eindverantwoordelijk is voor de instandhouding van de onderneming. Een ondernemer kan vele verschijningsvormen hebben, van eenmansbedrijf tot B.V. of N.V.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ondernemer

ondernemer

iemand die een bedrijf of winkel heeft vb: deze ondernemer heeft een groot bedrijf
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ondernemer

Ondernemer

Als zelfstandig ondernemer moet je vaak zelf voor je oudedagsvoorziening zorgen. Zie ook Zelfstandige.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Ondernemer

(zn) Van Dale: iem. die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt => entrepreneur
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Ondernemer

De ondernemer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de onderneming. Een ondernemer kan vele verschijningsvormen hebben, van een eenmansbedrijf tot een multinationale onderneming. In de Wet op de ondernemingsraden is de ondernemer verantwoordelijk voor de naleving van de wet. In zijn economische rol is de ondernemer directeur-bestuurder, vo...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

ondernemer

combineert de drie productiefactoren. Zie de ondernemersactiviteit.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

ondernemer

combineert de drie productiefactoren. Zie de ondernemersactiviteit.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Ondernemer

Een persoon die niet in dienstverband werkt, maar die een eigen bedrijf heeft of als zelfstandige werkt. Een ZZP-er is ook een ondernemer.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-k-o

ondernemer

[Geschiedenis] iemand met een bedrijf
Gevonden op https://quizlet.com/92098472/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.